Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Internationale solidariteit

Internationale solidariteit

Op 15 mei 2006 keurde de gemeenteraad de statuten goed van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).

Deze nieuwe raad is ontstaan, omdat we van oordeel zijn dat ...
  • de economische vooruitgang in het Westen niet ten koste van de economische ontwikkeling van de derde wereld mag zijn
  • de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen Noord en Zuid, eindelijk gedicht moet worden
  • iedereen op deze wereld recht heeft op een menswaardig bestaan
  • onze inbreng maar een druppel op een hete plaat is, maar dat het toch de moeite loont om ons er te blijven voor inzetten
  • er nog vele andere redenen zijn om er iets aan te doen ...
Naar aanleiding van de verkiezingen van 2018 stelde de GROS een memorandum op. Bekijk deze aanbeveling hier
De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingSamenwerkingverandert van naam en wordt GRIS, Gemeentelijke Raad voor InternationaleSolidariteit.
Waarom dezenaamverandering?
Klinkt 'ontwikkelingssamenwerking' nog wat 'bevoogdend' dansluit 'internationale solidariteit' beter aan bij de tijdsgeest. Noord en Zuidzijn steeds minder te onderscheiden, bovendien gelden deontwikkelingsdoelstellingen van de VN voor de hele planeet en dat op basis vangelijkwaardigheid. 'Internationale solidariteit' erkent de belangen of dewensen van de ander als gelijk/gelijkwaardig aan de belangen of wensen die wezelf hebben. Mensenrechten/kinderrechten zijn bovendien universeel!

Samenstelling 

Stemgerechtigde leden
VerenigingNaam
Voorzitter- 11 11 11 comité
Sien Van Boven
Ondervoorzitter
Hendrik De Lange

Penningmeester /broederlijk delen
Anniek Decock
Les Femmes d'HonneurArlette Bah
vzw Nona
Plaatsvervanger:
Marc Claeys
Jan Milh-Baekelandt

Parochie Edith Stein
Tine Vandewalle/ Walter Vlassenbroeck

Acres of HopeDiane van de Sompel
KVLV
Wereldsolidariteit
Geïnteresseerde inwoner
Kathleen Ghyselinck
Ria Coussens
Marc Lagaert


Geïnteresseerde inwonerDirk Vanroose
Geïnteresseerde inwoner
Geïnteresseerde inwoner
Geïnteresseerde inwoner
Geïnteresseerde inwoner
Hilde Vande Velde
Philippe Van Peteghem
Bart Laureys
Emeliek Garriau

Niet-stemgerechtigde leden
ACV
Paul Logghe

Schepen ontwikkelingssamenwerking
Lieve Van Lancker

Duurzaamheidsambtenaar
Secretaris
Mariska Samyn
Nele Vercruysse

Verslagen


U vindt de verslagen van de GROS/GRIS in de e-bibliotheek.

    Bekijk de clip Sing for the climate op www.11.be