Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Internationale solidariteit

Internationale solidariteit


Op 15 mei 2006 keurde de gemeenteraad de statuten goed van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).

Deze nieuwe raad is ontstaan, omdat we van oordeel zijn dat ...
  • de economische vooruitgang in het Westen niet ten koste van de economische ontwikkeling van de derde wereld mag zijn
  • de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen Noord en Zuid, eindelijk gedicht moet worden
  • iedereen op deze wereld recht heeft op een menswaardig bestaan
  • onze inbreng maar een druppel op een hete plaat is, maar dat het toch de moeite loont om ons er te blijven voor inzetten
  • er nog vele andere redenen zijn om er iets aan te doen ...
Naar aanleiding van de verkiezingen van 2018 stelde de GROS een memorandum op. Bekijk deze aanbeveling hier
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling Samenwerking verandert van naam en wordt GRIS, Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit.

Waarom deze naamverandering?
Klinkt 'ontwikkelingssamenwerking' nog wat 'bevoogdend' dan sluit 'internationale solidariteit' beter aan bij de tijdsgeest. Noord en Zuid zijn steeds minder te onderscheiden, bovendien gelden de ontwikkelingsdoelstellingen van de VN voor de hele planeet en dat op basis van gelijkwaardigheid. 'Internationale solidariteit' erkent de belangen of de wensen van de ander als gelijk/gelijkwaardig aan de belangen of wensen die we zelf hebben. Mensenrechten/kinderrechten zijn bovendien universeel!


Samenstelling 

Stemgerechtigde leden
Vereniging Naam
Voorzitter- 11 11 11 comité
Sien Van Boven
Ondervoorzitter
Hendrik De Lange
Penningmeester /broederlijk delen
Anniek Decock
Les Femmes d'Honneur Arlette Bah
vzw Nona
Plaatsvervanger:
Marc Claeys
Jan Milh-Baekelandt
Parochie Edith Stein
Tine Vandewalle
Acres of Hope Diane van de Sompel
Trias / ferm

Wereldsolidariteit

QTVB (que te vaya bien)

KIYO
REVIVE vzw

Geïnteresseerde inwoner

Nadine Sergeant

Ria Coussens

Rosalie Reyntjens

Philippe Schietse

Willy De Wilde

Marc LagaertGeïnteresseerde inwoner Dirk Vanroose
Geïnteresseerde inwoner

Geïnteresseerde inwoner

Geïnteresseerde inwoner

Geïnteresseerde inwoner

Hilde Vande Velde

Philippe Van Peteghem

Bart Laureys

Guy Van Laere


Niet-stemgerechtigde leden

Schepen ontwikkelingssamenwerking

Lieve Van Lancker
Milieuambtenaar
Hannes Buyle
Secretaris
Nele Vercruysse

Verslagen


U vindt de verslagen van de GROS/GRIS in de e-bibliotheek.

    Bekijk de clip Sing for the climate op www.11.be