Gemeentebelasting voor het afleveren van reispassen, elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten, duplicaat pin/puk-code, Kids-ID en rijbewijzen

Datum vaststelling: 19 december 2016
Datum bekendmaking: 23 december 2016
Gemeentebelasting administratievestukken GR 2016-12-19.pdf
(65,74 KB)