Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep

Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
restafvalzakken.pdf
(254,27 KB)