Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Datum vaststelling: 30 september 2019
Datum bekendmaking: 7 oktober 2019
politieverordening.pdf
(159,16 KB)