Zoeken

Home  /  Leven  /  Gemeentegids  /  Koop Lokaal (middenstand, zelfstandigen en vrije beroepen)  /  Immobiliën - Vastgoedmakelaars  /  Desloover Vastgoed & Partners

Desloover Vastgoed & Partners

Commerciële activiteiten:

- Bemiddeling bij aankoop/verkoop van onroerend goed
- Bemiddeling bij huur/verhuur van onroerend goed
- Bemiddeling handelshuur
- Bemiddeling handelsfondsen
- Waardebepaling / schatten van onroerend goed
- Opmaken plaatsbeschrijving bij intrede / opmaken plaatsbeschrijving bij uittrede (plaatsvergelijking)
- Projectontwikkeling voor woningbouw
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra ...
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Grondverkavelingen
- Ruilverkavelingen
- Opmaak van energieprestatiecertificaten
- Expertise
- Bemiddeling verkoop vastgoed buitenland
- Vastgoedbeheer
- Rentmeesterschap