Zoeken

DynamICK is een change enabler. We begeleiden organisaties bij kleine en grote verandertrajecten. We verankeren een innovatieve groeimindset en een hoog verandervermogen in de organisatie.

De missie van DynamICK is via werkbaar werk en betrokken medewerkers de efficiëntie te verhogen en de organisatie duurzaam succesvoller te maken. Onder werkbaar werk verstaan we het implementeren en gebruik van aangepaste digitale tools en processen die de medewerkers toelaten smoother te werken en hun talent en vakmanschap ten volle te benutten.

De weg ernaar toe verloopt menselijk en mensgericht.

Klanten van DynamICK zijn organisaties tot 200 medewerkers die succesvoller wil worden in hun doel om:
- Maatschappelijke impact te hebben
- Medewerkers zichzelf te laten zijn
- De gewenste financiële en niet-financiële resultaten te halen

Kortom organisaties die oprecht duurzaam willen gaan voor de combinatie van mensgerichtheid en (financieel) resultaat.

16496_11629_789_dynamick-logo-pos_big-NtoEK1