Varia


(139 KB)

17 x aangevraagd
Uittreksel Vaststellen jaarrekening 2018 OCMW


(120 KB)

13 x aangevraagd
Uittreksel Vaststellen jaarrekening 2018 - Gemeente


(4.670 KB)

16 x aangevraagd
Jaarrekening OCMW 2018


(1.906 KB)

18 x aangevraagd
Jaarrekening 2018 gemeente


(94 KB)

71 x aangevraagd
Uittreksel Vaststellen eenjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente
Datum vaststelling gemeenteraad: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 december 2018


(94 KB)

75 x aangevraagd
Uittreksel Vaststellen eenjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW
Datum vaststelling gemeenteraad: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 december 2018


(809 KB)

93 x aangevraagd
Documentatie bijlage overzicht van alle beleidsdoelstellingen (0.MJP-2019)
Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 december 2018


(68 KB)

75 x aangevraagd
Uittreksel Vaststellen eenjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW
Datum vaststelling OCMW-raad: 12 december 2018
Datum bekendmaking: 18 december 2018


(1.773 KB)

163 x aangevraagd
Documentatie Meerjarenplan 2019 (0.MJP-2019)
Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 december 2018


(8.977 KB)

164 x aangevraagd
Eenjarig meerjarenplan 2019 (0.MJP-2019)
Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 december 2018


(11.094 KB)

277 x aangevraagd
Mobiliteitsplan De Pinte 2018
Mobiliteitsplan De Pinte goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2018


(1.584 KB)

138 x aangevraagd
Ontwerp beleidsnota mobiliteitsplan - Wegencategorisering