Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Gemeentelijke voorschriften

  -   1.070 KB   -   10776 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Begraafplaatsen - reglement
Datum vaststelling: 16 december 2013, aanpassing op 27 januari 2014 en 10 december 2015
  -   195 KB   -   3721 x aangevraagd
DELETE DETAILS
GAS-reglement     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   3.182 KB   -   3436 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Afsprakennota GROS     Afsprakennota Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking - gemeente    -   35 KB   -   2823 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aansluiting riolering - besluit gemeenteraad     Datum vaststelling: 9 maart 2009   -   13 KB   -   2582 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement BeSoC     Huishoudelijk reglement BeSoC    -   57 KB   -   2192 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement GROS     Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking    -   39 KB   -   2188 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Datum vaststelling: 18 december 2013

  -   75 KB   -   2155 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten
Datum vaststelling: 25 maart 2024
Datum bekendmaking: 28 maart 2024
  -   645 KB   -   2151 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting tijdelijke privatisering
Datum vaststelling: 16 december 2013
  -   92 KB   -   1979 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributie uitleendienst     Datum vaststelling: 30 mei 2005   -   98 KB   -   1700 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Artotheek - uitleenreglement     Datum vaststelling: 07 april 2008   -   96 KB   -   1686 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur     Datum vaststelling: 16 december 2019
Bekendmaking: 23 december 2019
  -   574 KB   -   1681 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement socioculturele verenigingen     Gemeenteraad 10 december 2015
  -   134 KB   -   1585 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Collectieve aanpak individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)     Datum vaststelling: 9 maart 2009   -   14 KB   -   1572 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributie begraafplaatsen     Datum vaststelling: 10 december 2015
Datum bekendmaking: 22 december 2015
  -   132 KB   -   1562 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Sportpark Moerkensheide - gebruikersovereenkomst cafetaria
Versie juni 2015


  -   348 KB   -   1561 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement MINA-raad

Versie 2011

  -   27 KB   -   1511 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Sportpark Moerkensheide - reglement inwendige orde terreinen en cafetaria     Versie oktober 2023   -   101 KB   -   1479 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement wijkfeestsubsidies   -   99 KB   -   1471 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement projectsubsidie
Subsidiereglement ter ondersteuning van bijzondere socio-culturele evenementen.
GR 27 november 2017
  -   129 KB   -   1449 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Hemelwater - stedenbouwkundige verordening
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de afkoppeling van hemelwater afkomstig van woningen, constructies of verhardingen
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 augustus 2015
Online gezet op 9 december 2015
  -   20 KB   -   1443 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Geluidsnormen voor muziekevenementen     Presentatie infoavond over geluidsnormen voor muziekevenementen vanaf 1 januari 2013   -   2.070 KB   -   1414 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting begraafplaatsen     Datum vaststelling: 16 december 2013
  -   72 KB   -   1405 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Inbraakpreventie - subsidiereglement     Reglement betreffende de premie voor het beveiligen van een particuliere woning tegen inbraak   -   125 KB   -   1368 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020 tot en met 2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 7 januari 2020
  -   168 KB   -   1333 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2020 tot en met 2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 7 januari 2020
  -   168 KB   -   1327 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gebruikersovereenkomst Moerkensheide - Ocassioneel     Versie november 2023   -   79 KB   -   1309 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement op tweede verblijven     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   344 KB   -   1297 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Definiëren begrip dagelijks bestuur     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 27 december 2018
  -   83 KB   -   1294 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Cultuurraad - huishoudelijk reglement     Huishoudelijk reglement Cultuurraad    -   143 KB   -   1288 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement sportactiviteiten VZW Sportbeheer eva De Pinte   -   246 KB   -   1269 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Camping Blijpoel     Datum vaststelling: 9 juli 2021 Datum bekendmaking: 9 juli 2021   -   73 KB   -   1267 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Richtkader windturbines     Gemeenteraad 28 april 2014   -   232 KB   -   1257 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting kermisinrichtingen     Datum vaststelling: 15 december 2014
Datum bekendmaking: 10 februari 2015
  -   58 KB   -   1245 x aangevraagd
DELETE DETAILS
MINA-raad - afsprakennota     Afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de MINA-raad    -   53 KB   -   1225 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein 2020-2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   364 KB   -   1193 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Burgemeesterbeslissing Pioniersfuif (18 februari 2017)     Verbod op glazen recipiënten en alcoholische dranken in plastic recipiënten

Datum vaststelling: 3 februari 2017
Datum bekendmaking: 8 februari 2017
  -   98 KB   -   1054 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Kasteelpark Viteux - reglement toegankelijkheid en gebruik     Politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 oktober 2009   -   64 KB   -   1052 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Digitaal vergaderen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 7 augustus 2020     Datum vaststelling: 6 augustus 2020
Datum bekendmaking: 6 augustus 2020
  -   124 KB   -   1040 x aangevraagd
DELETE DETAILS


Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op onze 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING