Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Zeverrock 2019
Datum vaststelling: 12 juli 2019
Datum bekendmaking: 26 juli 2019
  -   77 KB   -   100 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Gloxinialaan
Datum vaststelling: 28 juni 2019
Datum bekendmaking: 18 juli 2019
  -   77 KB   -   171 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Jeugdraad - afsprakennota     Afsprakennota goedgekeurd door de gemeenteraad van 28/04/2014   -   77 KB   -   265 x aangevraagd
DELETE DETAILS
tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Statie feest BBQ 2019
Datum vaststelling: 12 juli 2019
Datum bekendmaking: 26 juli 2019
  -   77 KB   -   120 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Varentschoot
Datum vaststelling: 28 juni 2019
Datum bekendmaking: 18 juli 2019
  -   77 KB   -   66 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Toutefais
Datum vaststelling: 28 juni 2019
Datum bekendmaking: 18 juli 2019
  -   77 KB   -   85 x aangevraagd
DELETE DETAILS
tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - wijkfeest Moerkensheide
Datum vaststelling: 12 juli 2019
Datum bekendmaking: 26 juli 2019
  -   76 KB   -   99 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement wegverkeer - Wijziging voorrangsregeling Stationsstraat     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 januari 2019
  -   75 KB   -   119 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Datum vaststelling: 18 december 2013

  -   75 KB   -   1819 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement wegverkeer - aanpassen bebouwde kom     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 januari 2019
  -   74 KB   -   145 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Jeugdraad - huishoudelijk reglement     Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 28/04/2014   -   72 KB   -   387 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting begraafplaatsen     Datum vaststelling: 16 december 2013
  -   72 KB   -   1066 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement wijkfeestsubsidies   -   69 KB   -   1108 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Kasteelpark Viteux - reglement toegankelijkheid en gebruik     Politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 oktober 2009   -   64 KB   -   612 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Brandgevaar - politiebesluit provincie     Datum vaststelling: 24 juli 2019
Datum bekendmaking: 25 juli 2019 
  -   59 KB   -   82 x aangevraagd
DELETE DETAILS
GFT     Retributiereglement op de verkoop van stickers GFT-project en vaststelling waarborg GFT-containers (gemeenteraadszitting 11 oktober 2010)   -   59 KB   -   803 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting kermisinrichtingen     Datum vaststelling: 15 december 2014
Datum bekendmaking: 10 februari 2015
  -   58 KB   -   943 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement Pintefeest     Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 mei 2014   -   58 KB   -   555 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement BeSoC     Huishoudelijk reglement BeSoC    -   57 KB   -   1766 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Nominatieve subsidies zoals opgenomen in het éénjarig meerjarenplan 2019 - bijlage     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 27 december 2018
  -   56 KB   -   137 x aangevraagd
DELETE DETAILS
MINA-raad - afsprakennota     Afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de MINA-raad    -   53 KB   -   917 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Laadwagen - reglement     Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen/bestelwagen - versie 2013   -   51 KB   -   363 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Compostvaten en dergelijke - retributiereglement
Datum vaststelling: 31 augustus 2015
Datum bekendmaking: 16 september 2015
  -   48 KB   -   646 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Pintefeest - retributiereglement     Datum vaststelling: 19 mei 2014
Datum bekendmaking: 13 juni 2014
  -   48 KB   -   627 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Brandgevaar - politiebesluit provincie (opheffing)     Datum vaststelling: 29 juli 2019
Datum bekendmaking: 31 juli 2019
  -   46 KB   -   84 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement GROS     Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking    -   39 KB   -   1700 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Afsprakennota GROS     Afsprakennota Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking - gemeente    -   35 KB   -   2447 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Parkbos - toegankelijkheidsreglement   -   28 KB   -   202 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement MINA-raad

Versie 2011

  -   27 KB   -   1217 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Hemelwater - stedenbouwkundige verordening
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de afkoppeling van hemelwater afkomstig van woningen, constructies of verhardingen
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 augustus 2015
Online gezet op 9 december 2015
  -   20 KB   -   926 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Collectieve aanpak individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)     Datum vaststelling: 9 maart 2009   -   14 KB   -   1284 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aansluiting riolering - besluit gemeenteraad     Datum vaststelling: 9 maart 2009   -   13 KB   -   2157 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en Oude Gentweg     Datum vaststelling: 25 februari 2019
Datum bekendmaking: 1 april 2019
  -   0 bytes   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Politiebesluit Covid-veiligheidsmaatregelen bij wielerwedstrijden     Datum vaststelling: 16 februari 2021
Datum bekendmaking: 17 februari 2021
  -   0 bytes   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS