Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil     Datum vaststelling: 27 januari 2020
Datum bekendmaking: 31 januari 2020
  -   333 KB   -   67 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel in de schoolraad     Datum vaststelling: 25 januari 2021
Datum bekendmaking: 28 januari 2021
  -   329 KB   -   3 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 18 december 2019
  -   323 KB   -   98 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanplakbrief bekendmaking kiezerslijst     Datum bekendmaking: 1 augustus 2018   -   317 KB   -   280 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement nieuwjaarsactie 2021     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   303 KB   -   17 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement uitlenen stappentellers   -   303 KB   -   162 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aangepast reglement boodschappendienst     Datum vaststelling: 3 april 2020
Datum bekendmaking: 10 april 2020
  -   302 KB   -   96 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement inbraakpreventie 2020-2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   299 KB   -   76 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Bericht indienen kandidatenlijsten   -   298 KB   -   100 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Stappentellers - reglement     Reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 maart 2014   -   289 KB   -   164 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op het afleveren van omgevingsvergunningen, meldingen en andere vergunningen ivm stedenbouw en milieu en stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   288 KB   -   94 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement voor het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   285 KB   -   69 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement 9840-drankbon     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   281 KB   -   2 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Brandgevaar - politiebesluit provincie (FAQ)     Datum vaststelling: 24 juli 2019
Datum bekendmaking: 25 juli 2019
  -   278 KB   -   76 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement jeugd     Datum vaststelling: 26 juni 2017
Datum bekendmaking: 14 juli 2017
  -   275 KB   -   218 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein 2020 - 2022     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   273 KB   -   85 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Toekennen nominatieve subsidies 2021     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   269 KB   -   2 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra werkings- en nominatieve subsidies aan vrijetijdsverenigingen in het kader van Covid-19 ondersteuningsmaatregelen     Datum vaststelling: 30 november 2020
Datum bekendmaking: 8 december 2020
  -   268 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Schriftelijke vraag 2019-01   -   267 KB   -   106 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement bib     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 5 september 2019
  -   266 KB   -   146 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement eretitels     Datum vaststelling: 25 maart 2019
Datum bekendmaking: 2 april 2019
  -   266 KB   -   108 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Sportverenigingen - subsidiereglement     Subsidiereglement voor erkende Pintse sportverenigingen

Datum vaststelling: 26 juni 2017
Datum bekendmaking: 7 juli 2017
  -   260 KB   -   271 x aangevraagd
DELETE DETAILS
PR Pintefeest en braderie     Datum vaststelling: 4 september 2017
Datum bekendmaking: 8 september 2017
  -   257 KB   -   102 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement toekennen mantelzorgpremie     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   255 KB   -   152 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   254 KB   -   104 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement tienerwerking 2020-2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   254 KB   -   82 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement naar aanleiding van dringende maatregelen ten gevolge van de Coronacrisis     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   254 KB   -   43 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Toekennen nominatieve subsidies 2020     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   254 KB   -   2 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement deontologische commissie     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 17 december 2019
  -   250 KB   -   71 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement eretitels     Datum vaststelling: 25 maart 2019
Datum bekendmaking: 2 april 2019
  -   248 KB   -   103 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   245 KB   -   94 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement financiële tussenkomst coronakosten voor ondernemingen en verenigingen     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 9 juli 2020
  -   245 KB   -   53 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aangepast Organiek reglement bibliotheek 2019-08-26
Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 2 maart 2020
  -   243 KB   -   86 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement toekennen sociaal-pedagogische toelage     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   243 KB   -   73 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - politiebesluit provincie (FAQ)     Datum vaststelling: 24 juli 2019
Datum bekendmaking: 25 juli 2019
  -   243 KB   -   69 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - FAQ   -   241 KB   -   78 x aangevraagd
DELETE DETAILS
WZC - Reglement maaltijden familieleden bewoners WZC Scheldevelde     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 5 september 2019
  -   241 KB   -   89 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Nominatieve subsidies 2020 - versie RMW 20200629     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   240 KB   -   43 x aangevraagd
DELETE DETAILS