Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW - goedkeuren     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   10.900 KB   -   579 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW - vaststellen     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   10.892 KB   -   294 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel gemeente - vaststellen     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   10.891 KB   -   412 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - politiebesluit provincie     Datum vaststelling: 24 juli 2019
Datum bekendmaking: 25 juli 2019
  -   3.653 KB   -   436 x aangevraagd
DELETE DETAILS
GAS-reglement     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   3.182 KB   -   3346 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Begrotingswijziging 2018 politiezone     Datum vaststelling: 27 juni 2018
Datum bekendmaking: 30 juli 2018
  -   2.491 KB   -   453 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Geluidsnormen voor muziekevenementen     Presentatie infoavond over geluidsnormen voor muziekevenementen vanaf 1 januari 2013   -   2.070 KB   -   1386 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur - aanpassing     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   1.479 KB   -   530 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke voorschriften

  -   1.070 KB   -   10623 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - politiebesluit provincie     Datum vaststelling: 18 juli 2019
Datum bekendmaking: 18 juli 2019
  -   1.006 KB   -   359 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   991 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement poetsdienst     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 5 september 2019
  -   962 KB   -   559 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement jeugdwerk De Pinte     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   824 KB   -   385 x aangevraagd
DELETE DETAILS
protocol met Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende corona-quarantaine handhaving     Datum vaststelling: 15 januari 2021
Datum bekendmaking: 26 januari 2021
  -   814 KB   -   276 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gecoro - huishoudelijk reglement     14 maart 2002   -   765 KB   -   845 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Addendum protocol Agentschap Justitie en Handhaving en De Pinte     Addendum bij het protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en gemeente De Pinte in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform   -   748 KB   -   42 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 18 december 2019
  -   689 KB   -   376 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Dienstreglement bib     Datum vaststelling: 25 mei 2020
Datum bekendmaking: 4 juni 2020
  -   684 KB   -   284 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten
Datum vaststelling: 25 maart 2024
Datum bekendmaking: 28 maart 2024
  -   645 KB   -   2000 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Toekennen nominatieve subsidies 2020     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   639 KB   -   252 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - parkeerverbod parking OCP kant grasplein     Datum vaststelling: 19 maart 2021 Datum bekendmaking: 29 maart 2021   -   629 KB   -   328 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - parkeerverbod parking begraafplaats     Datum vaststelling: 12 maart 2021 Datum bekendmaking: 16 maart 2021   -   629 KB   -   284 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Toekennen nominatieve subsidies 2021 - versie RMW 20201214     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   621 KB   -   280 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement Organisator Gezins-en Groepsopvang vanaf 1.1.2024     HHR OGG 01/01/2024   -   614 KB   -   45 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool     Datum vaststelling: 27 augustus 2018
Datum bekendmaking: 30 augustus 2018

Geldig vanaf 1 september 2018.
  -   577 KB   -   459 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur     Datum vaststelling: 16 december 2019
Bekendmaking: 23 december 2019
  -   574 KB   -   1642 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gedragscode personeel     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 17 december 2019
  -   572 KB   -   362 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement en registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   567 KB   -   578 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Organisatienota kandidaat animator     Voor 2021   -   541 KB   -   532 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement van Orde van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité     Datum vaststelling: 29 april 2019
Datum bekendmaking: 24 juli 2020
  -   500 KB   -   270 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Verordening brand en ontploffing PTI     Datum vaststelling: 16 november 2015
Datum bekendmaking: 6 januari 2017
  -   488 KB   -   398 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van de ouders in de schoolraad     Datum vaststelling: 25 januari 2021
Datum bekendmaking: 1 februari 2021
  -   480 KB   -   260 x aangevraagd
DELETE DETAILS


Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op onze 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING