Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Gloxinialaan
Datum vaststelling: 28 juni 2019
Datum bekendmaking: 18 juli 2019
  -   77 KB   -   478 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aangepast Organiek reglement bibliotheek 2019-08-26
Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 2 maart 2020
  -   243 KB   -   440 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aangepast reglement boodschappendienst     Datum vaststelling: 3 april 2020
Datum bekendmaking: 10 april 2020
  -   302 KB   -   425 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanpassing tarief Minder Mobielen Centrale     Datum vaststelling: 24 december 2020
Datum bekendmaking: 30 december 2020
  -   130 KB   -   320 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanplakbrief bekendmaking kiezerslijst     Datum bekendmaking: 1 augustus 2018   -   317 KB   -   589 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanplakbrief verkiezingsuitgaven   -   84 KB   -   514 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aansluiting riolering - besluit gemeenteraad     Datum vaststelling: 9 maart 2009   -   13 KB   -   2559 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer en parkeerverbod Cyriel Buysselaan     Datum vaststelling: 31 augustus 2020
Datum bekendmaking: 10 september 2020
  -   161 KB   -   324 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer Savaanstraat     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   148 KB   -   375 x aangevraagd
DELETE DETAILS
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Fietsstraat Oude Gentweg, louis van Houttepark, Stationsstraat, Groenstraat en Nijverheidstraat
Datum vaststelling: 24 juni 2019
Datum bekendmaking: 5 juli 2019
  -   157 KB   -   513 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - gele onderbroken markering     Datum vaststelling: 19 november 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   78 KB   -   520 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen elektrische voertuigen Datum vaststelling: 19 november 2018
Datum bekendmaking: 18 januari 2019
  -   138 KB   -   486 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen     Datum vaststelling: 19 november 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   79 KB   -   557 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen     Datum vaststelling: 27 januari 2020
Datum bekendmaking: 31 januari 2020
  -   161 KB   -   425 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor personen met een handicap     Datum vaststelling: 1 oktober 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   79 KB   -   557 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerverbod Vaerebeke     Datum vaststelling: 29 januari 2018
Datum bekendmaking: 6 december 2018
  -   127 KB   -   499 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - RADR Vredestraat - Polderdreef     Datum vaststelling: 19 november 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   82 KB   -   530 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsbeperking gewestweg N60     Datum vaststelling: 1 oktober 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   79 KB   -   513 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en Oude Gentweg     Datum vaststelling: 25 februari 2019
Datum bekendmaking: 1 april 2019
  -   0 bytes   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en Oude Gentweg     Datum vaststelling: 25 februari 2019
Datum bekendmaking: 8 april 2019
  -   155 KB   -   385 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - stilstaan- en parkeerverbod gewestweg N60     Datum vaststelling: 1 oktober 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   79 KB   -   443 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30
Datum vaststelling: 24 augustus 2019
Datum bekendmaking: 2 september 2019
  -   194 KB   -   304 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30
Datum vaststelling: 24 augustus 2019
Datum bekendmaking: 2 september 2019
  -   194 KB   -   361 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Baron de Gieylaan, Mieregoed en Klossestraat - invoeren snelheidsbeperking (50 km/uur)     Datum vaststelling: 21 december 2017
Datum bekendmaking: 9 februari 2018
  -   138 KB   -   577 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Boeregemstraat, Heirweg, Grote Steenweg, Klossestraat - invoeren snelheidsbeperking (50 km/uur)     Datum vaststelling: 21 december 2017
Datum bekendmaking: 9 februari 2018
  -   139 KB   -   581 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement snelheidsremmende maatregelen     Online gezet op 2019-03-20   -   161 KB   -   380 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement wegverkeer - aanpassen bebouwde kom     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 januari 2019
  -   74 KB   -   432 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Datum vaststelling: 18 december 2013

  -   75 KB   -   2134 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2020 tot en met 2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 7 januari 2020
  -   168 KB   -   1299 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Addendum protocol Agentschap Justitie en Handhaving en De Pinte     Addendum bij het protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en gemeente De Pinte in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform   -   748 KB   -   19 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Afsprakennota GROS     Afsprakennota Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking - gemeente    -   35 KB   -   2797 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Algemeen reglement Pintefeest   -   60 KB   -   122 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aquaflanders - privacyovereenkomst Keuringsplatform     Ondertekend op 1 juli 2021   -   222 KB   -   341 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool     Datum vaststelling: 27 augustus 2018
Datum bekendmaking: 30 augustus 2018

Geldig vanaf 1 september 2018.
  -   577 KB   -   452 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Artotheek - uitleenreglement     Datum vaststelling: 07 april 2008   -   96 KB   -   1662 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Begraafplaatsen - reglement
Datum vaststelling: 16 december 2013, aanpassing op 27 januari 2014 en 10 december 2015
  -   195 KB   -   3634 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Begrotingswijziging 2018 politiezone     Datum vaststelling: 27 juni 2018
Datum bekendmaking: 30 juli 2018
  -   2.491 KB   -   445 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting begraafplaatsen     Datum vaststelling: 16 december 2013
  -   72 KB   -   1382 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting kermisinrichtingen     Datum vaststelling: 15 december 2014
Datum bekendmaking: 10 februari 2015
  -   58 KB   -   1222 x aangevraagd
DELETE DETAILS


Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op onze 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING