Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Gloxinialaan
Datum vaststelling: 28 juni 2019
Datum bekendmaking: 18 juli 2019
  -   77 KB   -   401 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aangepast Organiek reglement bibliotheek 2019-08-26
Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 2 maart 2020
  -   243 KB   -   358 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aangepast reglement boodschappendienst     Datum vaststelling: 3 april 2020
Datum bekendmaking: 10 april 2020
  -   302 KB   -   340 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanpassing tarief Minder Mobielen Centrale     Datum vaststelling: 24 december 2020
Datum bekendmaking: 30 december 2020
  -   130 KB   -   227 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanplakbrief bekendmaking kiezerslijst     Datum bekendmaking: 1 augustus 2018   -   317 KB   -   506 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanplakbrief verkiezingsuitgaven   -   84 KB   -   427 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aansluiting riolering - besluit gemeenteraad     Datum vaststelling: 9 maart 2009   -   13 KB   -   2461 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - blauwe zone     Datum vaststelling: 27 januari 2020
Datum bekendmaking: 31 januari 2020
  -   205 KB   -   308 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer en parkeerverbod Cyriel Buysselaan     Datum vaststelling: 31 augustus 2020
Datum bekendmaking: 10 september 2020
  -   161 KB   -   232 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer Savaanstraat     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   148 KB   -   289 x aangevraagd
DELETE DETAILS
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Fietsstraat Oude Gentweg, louis van Houttepark, Stationsstraat, Groenstraat en Nijverheidstraat
Datum vaststelling: 24 juni 2019
Datum bekendmaking: 5 juli 2019
  -   157 KB   -   425 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - gele onderbroken markering     Datum vaststelling: 19 november 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   78 KB   -   431 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen elektrische voertuigen Datum vaststelling: 19 november 2018
Datum bekendmaking: 18 januari 2019
  -   138 KB   -   394 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen     Datum vaststelling: 19 november 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   79 KB   -   472 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen     Datum vaststelling: 27 januari 2020
Datum bekendmaking: 31 januari 2020
  -   161 KB   -   336 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor personen met een handicap     Datum vaststelling: 1 oktober 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   79 KB   -   467 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerverbod Vaerebeke     Datum vaststelling: 29 januari 2018
Datum bekendmaking: 6 december 2018
  -   127 KB   -   413 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - RADR Vredestraat - Polderdreef     Datum vaststelling: 19 november 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   82 KB   -   440 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsbeperking gewestweg N60     Datum vaststelling: 1 oktober 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   79 KB   -   424 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en Oude Gentweg     Datum vaststelling: 25 februari 2019
Datum bekendmaking: 1 april 2019
  -   0 bytes   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en Oude Gentweg     Datum vaststelling: 25 februari 2019
Datum bekendmaking: 8 april 2019
  -   155 KB   -   303 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - stilstaan- en parkeerverbod gewestweg N60     Datum vaststelling: 1 oktober 2018
Datum bekendmaking: 4 december 2018
  -   79 KB   -   358 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30
Datum vaststelling: 24 augustus 2019
Datum bekendmaking: 2 september 2019
  -   194 KB   -   209 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30
Datum vaststelling: 24 augustus 2019
Datum bekendmaking: 2 september 2019
  -   194 KB   -   264 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Baron de Gieylaan, Mieregoed en Klossestraat - invoeren snelheidsbeperking (50 km/uur)     Datum vaststelling: 21 december 2017
Datum bekendmaking: 9 februari 2018
  -   138 KB   -   476 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Boeregemstraat, Heirweg, Grote Steenweg, Klossestraat - invoeren snelheidsbeperking (50 km/uur)     Datum vaststelling: 21 december 2017
Datum bekendmaking: 9 februari 2018
  -   139 KB   -   478 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement snelheidsremmende maatregelen     Online gezet op 2019-03-20   -   161 KB   -   300 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullend reglement wegverkeer - aanpassen bebouwde kom     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 januari 2019
  -   74 KB   -   339 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Datum vaststelling: 18 december 2013

  -   75 KB   -   2048 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2020 tot en met 2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 7 januari 2020
  -   168 KB   -   1158 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Afsprakennota GROS     Afsprakennota Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking - gemeente    -   35 KB   -   2694 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Algemeen reglement Pintefeest   -   60 KB   -   10 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aquaflanders - privacyovereenkomst Keuringsplatform     Ondertekend op 1 juli 2021   -   222 KB   -   243 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement gemeente     Versie gemeenteraad 21 december 2021   -   0 bytes   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement gemeente     Versie gemeenteraad 2020-08-31   -   2.020 KB   -   72 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool     Datum vaststelling: 27 augustus 2018
Datum bekendmaking: 30 augustus 2018

Geldig vanaf 1 september 2018.
  -   577 KB   -   374 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool - uittreksel gemeenteraad     Datum vaststelling: 27 augustus 2018
Datum bekendmaking: 30 augustus 2018
  -   130 KB   -   329 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement OCMW     Versie 2020-08-31   -   2.022 KB   -   63 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement OCMW     Versie OCMW-raad 21 december 2021   -   0 bytes   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS


Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op onze 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING