Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Infoblad

Infoblad

Het INFOblad van De Pinte verschijnt om de twee maanden (zes maal per jaar). De verschenen infobladen vindt u in de e-bibliotheek.

Artikels en activiteiten worden ruim een maand op voorhand verwacht bij Isabel Coppens, communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89. De exacte datum waarop alle aankondigingen doorgestuurd dienen te zijn, staat steeds vermeld op pagina 2 in het voorgaande infoblad.

Inputdata
Voor de editie maart - april 2024: 10 januari 2024
Voor de editie mei - juni 2024: 10 maart 2024
Voor de editie juli - augustus 2024: 12 mei 2024
Voor de editie september - oktober 2024: 7 juli 2024
Voor de editie november - december 2024: 8 september 2024


ons-infoblad-de-pinte-Hb2Kw1
Verschijning Voor de maanden Input
eind december januari - februari midden november
eind februari maart - april midden januari
eind april mei - juni midden maart
eind juni juli - augustus midden mei
eind augustus september - oktober midden juli
eind oktober november - december midden september

Verdeling infoblad via Home Thaleia

Voor de verdeling van het infoblad doen we als bestuur een beroep op Home Thaleia en het Kalliope-huis. Dit zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor volwassenen met een beperking in De Pinte.

Infoblad niet ontvangen?
Mocht je, ondanks het enthousiasme en de goede zorgen van de bewoners van Home Thaleia, het infoblad niet ontvangen hebben, laat het weten via communicatie@depinte.be, dan wordt dit zo snel mogelijk rechtgezet.


Reglement infoblad

 De richtlijnen hieronder dienen in acht genomen te worden bij het doorgeven van artikels en activiteiten voor het gemeentelijke infoblad.
Voor wie?
In het infoblad komen de eigen gemeentelijke diensten en aanverwante diensten (OCMW, PWA, politie) aan bod en de verenigingen erkend door de jeugd-, sport- of cultuurraad gevestigd in De Pinte. Ook verenigingen die een "groter maatschappelijk belang" dienen en/of uniek zijn binnen de streek, zoals de kringwinkel, Kom op tegen Kanker ... kunnen in de mate van het mogelijke opgenomen worden in het infoblad.
Wat?
Artikels en aankondigingen die zich richten naar een breed publiek.

Voorwaarden:
  • De artikels handelen over sociale, culturele, recreatieve, informatieve of feestelijke activiteiten
  • Niet commercieel of politiek van aard (bijvoorbeeld geen tombola-uitslagen, eetfestijnen)
  • De activiteiten worden georganiseerd voor en door Pintenaars (en in de eerste plaats op het grondgebied van De Pinte)
  • Activiteiten met een éénmalig of tijdelijk karakter
  • Activiteiten van langere duur kunnen eenmalig aangekondigd worden, bij het begin van het seizoen of bij de opstart van een reeks (kooklessen, voetbalseizoen ...)
  • De activiteiten zijn publiek toegankelijk (ook voor niet-leden)
  • Activiteiten die alleen voor eigen leden zijn kunnen eenmalig aangekondigd worden, bij het begin van het seizoen of bij de opstart van een reeks (bijvoorbeeld). Ledenvergaderingen en feestjes voor leden worden niet in het infoblad opgenomen.
  • In het kader van het tegengaan van een sfeer van opbod wordt het aantal artikels van individuele scholen met als doel het werven van leerlingen beperkt tot twee per jaar (inclusief de gezamenlijke aankondiging in de zomereditie van het infoblad). Er wordt over gewaakt dat de lengte van de artikels kort en in verhouding qua lengte ten opzichte van de verschillende scholen zijn. Schoolfeesten, boekenbeurzen en dergelijke kunnen steeds kort vermeld worden.
  • Enkel die activiteiten waarvoor alle gegevens (datum, uur, plaats, wat, waar, organisator, contactpersoon + coördinaten - telelfoon of gsm) doorgegeven worden, kunnen in de activiteitenkalender opgenomen worden.
  • Het schepencollege houdt zich het recht voor om artikels in te korten of te schrappen.
Artikels en activiteiten worden ruim een maand op voorhand verwacht. De deadline voor het volgende infoblad vindt u vooraan op de vorige editie.