Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Verenigingen  /  Welzijn  /  Vrienden van de Kwango vzw

Vrienden van de Kwango vzw

Contact:

welzijn
Rita Stevens
Eekbulk 28
9840 De Pinte
 09 220 52 59

Doel:

De groep steunt sinds 1983 projecten (aanvankelijk vooral medisch en educatief) in de Kwangostreek te Congo.
Sinds 1998 steunt zij samen met vier andere vzw's een groot geïntegreerd wegen- en landbouwproject, Proyaka (ten voordele van de Yaka).
De groep gaat in op de groeiende vraag ter plaatse naar kennisverhoging van de landbouwers en scholing van de vrouwen.
De vzw blijft streven naar een zelfbedruipend project: eigen onderhoud van 350 km wegen, een verzekerd transport van goederen heen en terug naar de hoofdstad, een verhoogde verkoop van de lokale gewassen, een verbetering van de teelt en een meer deskundige opslag ervan, herinvestering van de inkomsten.
Zij informeert en sensibiliseert haar steunende achterban rond streekgebonden thema's (levenswijze, cultuur, tropische ziektes, onderwijs).

Doelgroep:

Alle welwillende en weldenkende burgers, geen specifieke leeftijdscategorie.

Activiteiten:

Jaarlijks solidariteitsfeest (maaltijd) met een informatief lui: diareportage, uiteenzetting door een gastspreker.
Vernieuwende impuls sinds 2004: enerzijds inhoudelijk verruimen en aanspreken van een ruimer publiek (o.a. Afrikaanse workshops voor jongeren), anderzijds uitdrukkelijk aansluiting zoeken bij een lokale gemeenschap (veranderen van locatie, van een Gentse school naar het gemeenschapscentrum Polderbos te De Pinte).

Lokaal:

Gemeenschapscentrum OCP

Voorzitter:

Rita Stevens

Secretaris: