Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Verenigingen  /  Natuur en Milieu  /  Natuurpunt Boven-Schelde

Natuurpunt Boven-Schelde

Contact:

natuur en milieu
Walter Galle
Groenpark 18
9840 De Pinte
    www.facebook.com/NPBovenschelde

Doel:

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging waar iedereen welkom is. Meer dan 110 000 Vlaamse gezinnen zijn lid van Natuurpunt.
Onze vereniging heeft twee terreingerichte doelstellingen: aankoop of het in beheer nemen van bedreigde stukken natuur en groen en ze zo op een optimale manier beschermen, anderzijds proberen we ook het beleid (lokaal, provinciaal, nationaal, internationaal) te beïnvloeden om een natuurvriendelijk beleid te voeren.
We organiseren activiteiten rond onze vier pijlers: educatie, studie, beheer en beleid. De meer dan 6 000 vrijwilligers vormen het kloppende hart van de vereniging. Zij zetten zich dagelijks belangeloos in voor de natuur in Vlaanderen.
U kunt ons steunen met een lidmaatschap voor 30 euro per jaar en u mag als lid gratis deelnemen aan de meeste activiteiten. U krijgt een welkomstpakket waarin ondermeer een wandel- en fietsgids. Als lid kan u een cd met vogelgeluiden, wandelkaartjes en infogidsen afladen op de webstek van natuurpunt www.natuurpunt.be en u krijgt 10 % korting in de Natuurpuntwinkel en korting in de verscheidene natuurgezinde winkels.

Doelgroep:

Iedereen met hart voor de natuur.

Activiteiten:

Wandelingen met natuurgids en natuurbelevingstochten. Beheerwerken in onze natuurgebieden in de Scheldevallei. Studietochten buiten de gemeente met aandacht voor fauna en flora. Cursussen, fietstochten, filmavonden, debatten ...

Lokaal:

Voorzitter:

Willem Audoor
willem.audoor@telenet.be

Secretaris:

Krista Wettinck
krista.wettinck@gmail.be