ACV De Pinte - Zevergem

Contact:
Sociocultureel
Antoine Van Nieuwenhuyze
tel  09 385 49 36 
mail  atvn@belgacom.net

Doel:

Het beïnvloeden van het lokaal (sociaal) beleid over arbeid en inkomen door standpuntbepaling en actie, al dan niet via daartoe geëigende mandaten in overleg- en inspraakstructuren.
In samenspraak, in eerste instantie met het ACW, beïnvloeden van beleidsdomeinen die niet rechtstreeks tot de syndicale kerntaken horen.

Doelgroep:

Leden van de vakbond.

Activiteiten:

Lokaal:

Voorzitter:

Antoine Van Nieuwenhuyze

Secretaris:

Coussens Ria
P.Van Ackerstraat 6
9840 De Pinte
09 282 84 41
ria.coussens@skynet.be

ACVlogo