Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Overige openbare onderzoeken en bekendmakingen

Overige openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op het portaal https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures. 


Kennisgeving conformiteitsattest beperkt bodemsaneringsproject Latemstraat 5

De OVAM ontving op 28 augustus 2023 het verslag van het beperkt bodemsaneringsproject voor de grond aan de Latemstraat 5 in De Pinte. Terra Engineering & Consultancy NV stelde op 23 augustus 2023 dit verslag op met als titel 'Beperkt Bodemsaneringsproject: Minerale olie verontreiniging in het vaste deel van de bodem en in het grondwater, Latemstraat 5 te 9840 De Pinte.'

De OVAM verklaart het beperkt bodemsaneringsproject conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet.
Het conformiteitsattest ligt tot 31/10/2023 ter inzage bij de Milieudienst op het gemeentehuis, of vindt u onderaan deze pagina. Het digitale rapport van het beperkt bodemsaneringsproject kan gedownload worden via volgende link: https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam.

Beroep
U kunt op grond van artikel 61 van het Bodemdecreet beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering tegen dit besluit, overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet.
Hoe gaat u te werk?
Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepsschrift:
* binnen een termijn van 30 dagen ingediend worden na ontvangst van de brief waartegen men in beroep wenst te gaan;
* een kopie van de brief bevatten waartegen men in beroep wenst te gaan;
* verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse Regering op volgend adres:
Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Koning Albert II-laan 20 bus 8
B - 1000 Brussel.

Aanvullende informatie
Wij vragen u het dossiernummer 86369 te vermelden als u contact opneemt met de OVAM.Bouwen
Koning Albertlaan 1
9840, De Pinte

Gesloten

Gesloten

De dienst Bouwen is enkel toegankelijk na afspraak. Telefonische permanentie op weekdagen in de voormiddag.

Uitzonderlijk gesloten op volgende dagen
2023-01-01 - Nieuwjaar
2023-04-10 - paasmaandag
2023-05-01 - Dag van de Arbeid
2023-05-18 - Hemelvaartsdag
2023-05-19 - brugdag
2023-05-29 - pinkstermaandag
2023-06-08 - personeelssportdag
2023-07-11 - Feest Vlaamse Gemeenschap
2023-07-21 - Nationale Feestdag
2023-08-14 - brugdag
2023-08-15 - O.L.V.-Tenhemelopneming
2023-11-01 - Allerheiligen
2023-11-02 - Allerzielen
2023-11-11 - Wapenstilstand
2023-11-15 - Koningsdag
2023-12-25 - Kerstmis
2023-12-26 - tweede kerstdag
OpenGeslotenMaaDinWoeDonVrijZatZonuUitzonderlijk gesloten op volgende dagenSpeciale openingsuren