Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Overige openbare onderzoeken

Overige openbare onderzoeken

Kennisgevingsnota milieueffectenbeoordeling beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen

Op het portaal https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures. 


Project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Het Departement Omgeving ontving van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, een notificatie over een project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG in verband met uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, met mogelijke impact op uw grondgebied.

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via: https://economie.fgov.be/nl/Doel4-Tihange3

Reageren
Reageren kan via de post op: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Raadpleging Doel 4 en Tihange 3, Albert II-laan 16, 1000 Brussel. Reageren kan ook per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be.
Reageren kan ten laatste op 19 mei 2023.
Bouwen
Koning Albertlaan 1
9840, De Pinte

Gesloten

Gesloten

De dienst Bouwen is enkel toegankelijk na afspraak. Telefonische permanentie op weekdagen in de voormiddag.

Uitzonderlijk gesloten
2023-01-01 - Nieuwjaar
2023-04-10 - paasmaandag
2023-05-01 - Dag van de Arbeid
2023-05-18 - Hemelvaartsdag
2023-05-19 - brugdag
2023-05-29 - pinkstermaandag
2023-06-08 - personeelssportdag
2023-07-11 - Feest Vlaamse Gemeenschap
2023-07-21 - Nationale Feestdag
2023-08-14 - brugdag
2023-08-15 - O.L.V.-Tenhemelopneming
2023-11-01 - Allerheiligen
2023-11-02 - Allerzielen
2023-11-11 - Wapenstilstand
2023-11-15 - Koningsdag
2023-12-25 - Kerstmis
2023-12-26 - tweede kerstdag
OpenGeslotenMaaDinWoeDonVrijZatZonuUitzonderlijk geslotenSpeciale openingsuren