Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Overige openbare onderzoeken

Overige openbare onderzoeken

Kennisgevingsnota milieueffectenbeoordeling beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen

Op het portaal https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures. 


Openbaar onderzoek ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof

Periode: 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022

Openbaar onderzoek ontwerp lokaal materialenplan 2023-2030

Periode: 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022