Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Overige openbare onderzoeken

Overige openbare onderzoeken

Kennisgevingsnota milieueffectenbeoordeling beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen

Op het portaal https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures. 

Aankondiging openbaar onderzoek digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen


Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.  Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan het gemeentebestuur overmaken via milieudienst@depinte.be.

Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp RUP Zevergem Scheldedorp:

Voor meer info kan u terecht op de pagina https://www.depinte.be/rupzevergem
De plannen en de documenten van het openbaar onderzoek kan u hier raadplegen:

Plannen en documenten: