Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu  /  Hinder  /  Open vuur

Open vuur

 
De verbranding in open lucht van welke stoffen ook is verboden. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk (Vlarem II hoofdstuk 6.11.).
 
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) vertrekt van het uitgangspunt: ’verbranden in open lucht is voor iedereen verboden’.
Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals tuinafval, houtafval en groenresten.

De milieuwetgeving voorziet wel enkele specifieke uitzonderingen. De belangrijkste daarvan waarbij verbranding in open lucht wel nog toegelaten is, is het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur (kampvuur, vuurkorven ...).
 
Let op: De afstandsregels uit het veldwetboek en de richtlijnen van de brandweer moeten steeds gerespecteerd worden.
Er is steeds een voorafgaande vergunning van de gemeente nodig.

 


Bijkomende informatie

 Milieudienst De Pinte
 Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
 tel. 09 280 80 24
milieudienst@depinte.be