Zoeken

Home  /  Leven  /  Ondernemen  /  Terrasvergunning - inname openbaar domein  /  Aanvraagformulier terrasvergunning

Aanvraagformulier terrasvergunning


 Identificatiegegevens aanvrager(s)

 
 
  
 
 
 
 

 Type terras en vooropgestelde startdatum


 

 Omschrijving van het terrasmateriaal

 

 Op te laden bijlagen en verder verloop van de procedure

Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden toegevoegd

1. Een grondplan waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de breedte van het trottoir en alle eventuele obstakels in de omgeving van een terras zoals bijvoorbeeld bomen, verkeers- of verlichtingspalen, parkeermeters, …
Ook moet de 1,5 meter vrije doorgang op het grondplan worden aangeduid. Voorzieningen (hydranten, verlichtingspalen, straatkolken,…) dienen eveneens aangeduid te worden. Ook de doorgangen naar opritten,
evacuatieroutes, brandweerwegen of garages dienen op het grondplan aangeduid te worden.
2. Twee duidelijke Kleurenfoto’s van de locatie waar het terras zou worden opgesteld en evt. van het terrasmeubilair.
3. (indien van toepassing) Wanneer de aanvraag het plaatsen van een terras betreft voorliggend en palend aan de voorgevel en/of de zijgevel van een ander pand nabij de horecazaak, dan dient de motivatie een schriftelijke toelating
van de eigenaar van dat naburig pand te bevatten. Bij verandering van naburige eigenaar moet er opnieuw schriftelijke toestemming gegeven worden en vervalt de eerder verleende toelating van het gemeentebestuur
tot het nieuwe akkoord met de aanpalende derde werd bekomen.
4. Documentatie of foto’s van het meubilair en de terraselementen.
  
  
 

Extra informatie

Een aanvraagdossier dat niet voldoet aan deze dossiersamenstelling zal als onvolledig teruggezonden worden naar de aanvrager. De termijn van behandeling (60 kalenderdagen) begint maar te lopen wanneer de aanvraag volledig (ontvankelijk) is.