Zoeken

Home  /  Leven  /  Ondernemen  /  Aanvraag ambulante activiteiten

Aanvraag ambulante activiteiten


 Identificatiegegevens

 
 
 
  
 
 
 

 Type inname en duur
 Plaats van inname, faciliteiten & omschrijving 
 


 

 Bij de aanvraag moeten volgende stukken worden gevoegd

  
  
 
  
  


De termijn van behandeling (vier weken) begint maar te lopen wanneer de aanvraag volledig (ontvankelijk) is.

Verder verloop van de procedure
In het kader van de behandeling van de aanvraag wordt er eventueel advies ingewonnen bij de betrokken dienst, vooraleer de aanvraag voor te leggen aan het schepencollege/burgemeester dat/die finaal beslist om al dan niet toelating te verlenen (onder voorwaarden).

Klik hier belastingreglement

Klik hier voor het reglement (besluit gemeenteraad)

Tip: Lees de reglementen na vooraleer uw aanvraag definitief in te dienen.

Contactpersoon
Bij vragen kunt u terecht bij:

Dienst Lokale economie

Antoon Naert

Telefoon: 09 280 98 46

lokale.economie@depinte.be