Zoeken

Home  /  Wonen  /  Kopen & verkopen  /  Notariële inlichtingen en stedenbouwkundige uittreksels

Notariële inlichtingen en stedenbouwkundige uittreksels

Wat is een notariële inlichting?

De notariële inlichting bevat info over onder andere milieu, huisvesting en andere relevante gegevens. Het heeft louter een informatieve waarde en wordt opgemaakt door de dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening.

notarissen en BIV-erkende vastgoedmakelaars kunnen vanaf 10 juli 2023 enkel nog een aanvraag doen via het Vastgoedinformatieplatform.

Wat is een stedenbouwkundig uittreksel?

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het is een louter informatief afschrift en wordt opgemaakt door de dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening.

Iedereen kan via een schriftelijke aanvraag en tegen betaling een uittreksel krijgen uit het plannen- en vergunningenregister.


Kosten

De gemeenteraad stelde, in vergadering van 16/12/2019, de retributie vast voor bovenvermelde stukken:
-          50 euro voor de notariële inlichtingen
-          100 euro voor een stedenbouwkundig uittreksel (per kadastraal perceel)

Van zodra de aanvraag binnengekomen is ontvangt u een uitnodiging tot betaling, de retributie dient dan vooraf betaald te worden op het gemeentelijk rekeningnummer IBAN BE 73 0910 0988 7460 – BIC: GKCCBEBB met de vermelding 'stedenbouwkundige info voor … (adres vermelden)'.


Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier kan je hier vinden en per e-mail versturen naar gis@depinte.be of via brief ter attentie van Gemeente De Pinte - dienst Bouwen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte