Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Verbod oppompen grondwater zonder infiltratie nogmaals verlengd wegens droogte

Verbod oppompen grondwater zonder infiltratie nogmaals verlengd wegens droogte

Verlenging tot en met 30 september

Tijdens de zomerperiode waren in De Pinte al geen bronbemalingen toegestaan tot maandag 8 augustus. Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen bij bouwwerkzaamheden. De periode waarin bronbemalingen niet zijn toegestaan wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde bij meldingen en vergunningen.

Bij elke bronbemaling wordt door het lokaal bestuur toegezien dat zo veel als mogelijk wordt ingezet op infiltratie. Lozing in de riolering is pas de allerlaatste optie en komt in De Pinte zelden voor. Voor dossiers die zich toch in deze situatie bevinden werd het verbod op bronbemalingen reeds eerder verlengd tot minstens 1 september. Wegens de aanhoudende droogte werd dit verbod nu opnieuw verlengd tot en met 30 september.

Alle andere opgelegde extra voorwaarden blijven intussen van kracht. Het lokaal bestuur De Pinte gaat hierbij nog een stuk verder dan wat Vlaanderen oplegt.