Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Vacature Kinderbegeleider

Vacature Kinderbegeleider

Functieomschrijving

Heb je een groot hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Doe je dat liefst in een huiselijke omgeving? Wens je alleen te werken of samen met collega's? Dan is de job als kinderbegeleider vast iets voor jou. Je vangt baby's en peuters op van 0 tot 3 jaar op een locatie aangeboden door het lokaal bestuur. Alleen kan je maximaal 8 kinderen opvangen, samen kan je maximum 18 kinderen gelijktijdig opvangen. Meer informatie vind je op www.ikwordonthaalouder.be

Profiel

 • Je kan inspelen op het ritme en de noden van kinderen
 • Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders
 • Je kan samenwerken met één of meerdere collega’s
 • Je kan goed plannen en organiseren
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je bent betrouwbaar in het omgaan met kinderen, ouders en de organisator
 • Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de organisator
 • Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
 • Je bent administratief in staat om te werken met Deona, korte opleiding kan voorzien worden.
 • Je volgt de kinderen via een opvolgsysteem en hebt kennis over het pedagogisch raamwerk
 • Je volgt minstens 4 opleidingen per jaar georganiseerd door de dienst

Jobgerelateerde competenties

 • Professionele documentatie voor kinderen of ouders samenstellen en actueel houden
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
  Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Spelactiviteiten organiseren
  Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
  De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Aanbod

 • Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generisstatuut voor onthaalouders
 • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator
 • Een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen
 • Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen
 • Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval
 • Een vergoeding wanneer een kind buiten je wil om afwezig is
 • Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen
 • De organisator zorgt voor veel van je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding
 • Steun bij de praktische opvolging van de kinderen
 • Opleiding en vorming op maat
 • Je job als samenwerkende kinderbegeleider is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet
 • Een aangenaam team
 • Start cursus en instap mogelijk in een kwalificerend traject bij gebrek aan diploma

Vereiste studies

 • BSO 3de graad Verzorging
 • BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar
 • TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
 • TSO 3de graad Sociale en technische wetenschappen
 • gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: dog@ocmwdepinte.be

Per telefoon: 09 242 93 42

Contact: Mevr. Karolien Claes

Solliciteren met CV
Sollicitaties tot en met 20 september 2022