Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Vacature Administratief medewerker Openbare infrastructuur

Vacature Administratief medewerker Openbare infrastructuur

Functieomschrijving
De dienst Openbare lnfrastructuur staat in voor het algemeen onderhoud van het openbaar domein en de
gemeentelijke gebouwen. Tevens beoogt de dienst alle aspecten die te maken hebben met duurzaam beleid. Dit
omvat zowel het onderhoud van de bestaande infrastructuur als de aanleg van nieuwe wegen en riolering.
De dienst staat ook in voor het uitvoeren en het opvolgen van het gemeentelijk mobiliteitsplan, het
coördineren, het realiseren en het adviseren van alle mobiliteitswerken en het afleveren van
signalisatievergunningen voor werken op het openbaar domein.

Profiel

 • U bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs, of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • U bent vrij snel beschikbaar en wil zich engageren voor een langdurige vervanging
Jobgerelateerde competenties
 • Documenten coderen, klasseren en archiveren
 • Administratieve dossiers samenstellen: Gegevens, de actualisatie van gegevens, terugzendingen of aanmaningen controleren
 • Telefonische oproepen aannemen: Doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners. Een boodschap noteren
 • Brieven, tabellen, ... invoeren volgens instructies
Persoonsgebonden competenties
 • plannen en organiseren
 • communiceren
 • verantwoordelijkheid
 • resultaatgerichtheid
 • zelfstandígheid
 • samenwerken
 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
Aanbod
Een langdurig vervangingscontract van minimum 6 maanden.
Verloning op C1-C3 niveau.
Mee te nemen anciënniteit:
 • overheid: volledig
 • privésector/zelfstandige: maximum 15 jaar relevante ervaring.
 • fietsvergoeding 
 • tussenkomst openbaar vervoer
 • maaltijdcheques
 • hospitalisatieverzekering (na 6 maanden)
Vereiste studies
 • 3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)
 • 3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)
 • 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
 • 3de graad kunssecundair onderwijs (KSo3)
Talenkennis
 • Nederlands (zeer goed)
contract
 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk
Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: selectie@depinte.be

Contact: Mevr. Sabine Puype
U wilt zich kandidaat stellen? 

Dan moet u ons volgende documenten bezorgen:

 • motivatiebrief
 • cv
 • kopie diploma
 • uittrekelstrafregister (niet ouder dan 3 maanden)
Selectie op basis van motivatiebrief en CV geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek