Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Sondegestuurde bemalingen verplicht bij lozing in riolering

Sondegestuurde bemalingen verplicht bij lozing in riolering

Een bronbemaling is een proces bij bouwwerken waarbij grondwater wordt opgepompt om plaatselijk en tijdelijk het grondwaterpeil te verlagen. De milieuwetgeving stelt dat het opgepompte water zoveel als mogelijk opnieuw dient te worden geïnfiltreerd of geloosd in een gracht. Pas indien dit niet mogelijk is kan het opgepompte water bij een gescheiden rioleringsstelsel worden geloosd op de regenwaterafvoer. De allerlaatste optie is een lozing in de openbare riolering. In dat geval heeft het schepencollege van De Pinte beslist dat de bronbemaling sondegestuurd dient te zijn. Hierbij valt de pomp automatisch stil als de gewenste verlaging wordt bereikt en slaat de pomp opnieuw aan zodra het grondwater dit niveau weer overschrijdt. Op deze manier willen we voorkomen dat meer water dan nodig wordt opgepompt om dan toch maar te verdwijnen in de riolering.
Deze maatregel wordt opgelegd als bijkomende bijzondere voorwaarde bij vergunningen of meldingen. De andere bestaande maatregelen blijven van kracht, waardoor Lokaal bestuur De Pinte in haar benadering tot bronbemalingen strenger blijft dan de Vlaamse wetgeving. Bovendien zal er deze zomer opnieuw een oppompverbod van kracht zijn van 15 juli tot en met 15 augustus 2023.