Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Oproep kandidaten Adviesraad voor Vrije Tijdsinfrastructuur (AVTI)

Oproep kandidaten Adviesraad voor Vrije Tijdsinfrastructuur (AVTI)

Met onze zalen en terreinen voor sport, jeugd en cultuur staan we als lokaal bestuur voor heel wat uitdagingen:
  • de bouw van een nieuwe sportzaal en jeugdhuis
  • de uitbreiding van de uitleendienst
  • de inrichting van cultuurzaal OCP, De Veldblomme, Polderbos 2, cafetaria OCP, oude Chirolokalen aan Blijpoel …
Al deze initiatieven zetten we graag op in dialoog met de gebruikers. Daarvoor installeert het lokaal bestuur een nieuwe adviesraad.

Het adviesorgaan heeft als opdracht het lokaal bestuur te adviseren omtrent het algemeen beleid voor de lokale infrastructuur vrije tijd:
1° de verwerving of overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen
2° de plannen voor bouwen of verbouwen van onroerende goederen
3° de inrichting en het onderhoud van onroerende goederen
4° het beleid voor aankoop en onderhoud van roerende goederen
5° de opmaak en aanpassing van gebruiksreglementen

Deze adviesraad krijgt een belangrijke impact op het beheer van de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld aan onze sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Het adviesorgaan wordt samengesteld voor de periode van nu tot ten laatste juni 2025.

Heb je zin om mee te werken in dit adviesorgaan? Geef jouw interesse door ten laatste op 31 mei 2022. Je kan je op twee manieren kandidaat stellen:
  •  Als vertegenwoordiger van een vereniging die jaarlijks gebruik maakt van gemeentelijke vrije tijdsinfrastructuur - Geef jouw naam, contactgegevens en de vereniging waarbij je bent aangesloten door aan antoon.naert@depinte.be
  • Als deskundige inzake beheer van patrimonium en infrastructuur - Geef jouw cv door aan antoon.naert@depinte.be. Uit jouw cv moet professionele kwalificatie blijken op het gebied van technisch of juridisch beheer van gebouwen en infrastructuur.