Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Oproep sport@depinte

Oproep Sport@DePinte

Sport@DePinte ● Laat jouw stem horen!

Geef richting aan het sportbeleid in jouw gemeente

Sport@DePinte heeft als doel om de noden en behoeften die leven bij de inwoners van de gemeente te signaleren en te detecteren en zal bestaan uit een beweeg- en sportplatform, een kernraad en tijdelijke werkgroepen.

Wat is een Beweeg- en sportplatform?

Iedereen is welkom! Je hebt een binding met de gemeente De Pinte en interesse in sport en bewegen. De erkende sportverenigingen van De Pinte zijn automatisch lid en duiden een vertegenwoordiger aan.
Het beweeg- en sportplatform fungeert als klankbord waarbij via diverse kanalen input kan worden gevraagd en elke deelnemer één stem heeft om de kernraad te verkiezen.
Een netwerk van mensen met interesse in het lokaal sportbeleid van De Pinte.

Wat is een kernraad ?

Elk lid uit het beweeg- en sportplatform kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de kernraad mits een motivatie.
De kernraad bestaat uit minimum 5 en maximum 15 leden met een zo divers en inclusief mogelijke samenstelling. Indien hiervoor kandidaten zijn, worden er vijf plaatsen voorbehouden voor erkende sportverenigingen en vijf voor ongebonden sporters.
De kernraad formuleert een definitief advies op basis van de input die ze kunnen
ontvangen uit het beweeg- en sportplatform, werkgroepen en inspraakmomenten.

Meld je aan vóór 12 september 2021 via:

  • Kom persoonlijk langs bij de sportdienst te OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
  • Mail naar sport@depinte.be en vermeld je naam, voornaam, geboortedatum, adres en toon jouw binding met de gemeente.
    Specifiek voor  de kernraad: geef jouw motivatie mee.
  • Schrijf in via het online formulier
sport@depinte-SFcSB1