Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Opgelet! Kosten kinderopvang niet automatisch ingevuld in belastingaangifte

Opgelet! Kosten kinderopvang niet automatisch ingevuld in belastingaangifte

In tegenstelling tot wat eerder werd aangekondigd liet de FOD Financiën weten dat de kosten voor kinderopvang toch
nog niet automatisch ingevuld worden in de aangifte personenbelasting op Tax-on-web voor het jaar 2022, wegens technische problemen.

Dit geldt niet alleen voor onze kinderopvang, maar ook voor Ferm kinderopvang, speelpleinwerking, kampjes …

Als de attesten door de organisator digitaal aangeleverd werden bij FOD Financiën kan je deze wel in Tax-on-web raadplegen en downloaden.

Onze diensten raden dan ook ten sterkste aan om alle gegevens en attesten rond kinderoppas goed na te kijken en op te nemen in de aangifte onder de juiste rubriek en code.

Deze kan je terugvinden in deel I van de aangifte onder vak X – (uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen, onder code 1384 (voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas).

Hou hierbij wel rekening met het maximaal aftrekbaar tarief van 14,40 euro per dag en per kind.


Bij verdere vragen rond je belastingaangifte kan je nog steeds terecht op de zitdag van de FOD Financiën op maandag 5 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. Maak hiervoor wel een afspraak