Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Rooilijnplan Vredestraat

Rooilijnplan Vredestraat

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aangepast op 2 mei 2023


Het rooilijnplan van de Vredestraat werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op maandag 24 april 2023.

Het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan voor de Vredestraat werd daarom gepubliceerd op de gemeentelijke website, aangeplakt bij het gemeentehuis en ter plaatse aan het begin- en eindpunt van de Vredestraat.

Het college van burgemeester en schepenen bracht iedereen die in het kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend met een beveiligde zending op de hoogte van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan.

Het rooilijnplan werd samen met het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan het departement en aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Documenten:

Gemeenteraadbesluit van 13 februari 2023 betreffende de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan Vredestraat (klik hier).

Ontwerprooilijnplan Vredestraat (klik hier)

Gemeenteraadbesluit van 24 april 2023 betreffende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan Vredestraat (klik hier).

Definitief rooilijnplan Vredestraat (klik hier)