Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Nieuw waarderingskader voor lokale erfgoedlijst

Nieuw waarderingskader voor lokale erfgoedlijst

In 2011 werd een gemeentelijke erfgoedraad opgericht die zich engageerde om het bouwkundig erfgoed van de gemeente te inventariseren. Hierdoor beschikt De Pinte als een van de weinige gemeenten over een lokale erfgoedlijst. Maar het feit dat een wetenschappelijke motivatie ontbrak, was echter een zwak punt. Met de komst van de IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) Leie-Schelde in 2021 was dit een opportuniteit om de lokale erfgoedlijst op een wetenschappelijke manier te evalueren en bij te stellen.

De methodiek en het waarderen is gebaseerd op dertien erfgoedwaarden en vijf beoordelingscriteria (zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde, contextwaarde) die opgenomen zijn in het onroerenderfgoeddecreet. Op basis van deze waardering werd het erfgoed van De Pinte ingedeeld in vier categorieën A tot en met D. Categorie A omvat in hoofdzaak beschermd en vastgesteld erfgoed en bevat 43 panden. Er werden 84 panden opgenomen in categorie B. Dit zijn erfgoedensembles die omwille van hun intrinsieke samenhang waardevol zijn. Categorie C bevat 31 items met een waardevol erfgoedelement en in categorie D blijven 78 relicten met een beperkte lokale erfgoedwaarde.

Met dit waarderingskader kan een genuanceerd en onderbouwd advies opgemaakt worden, afgestemd op de erfgoedwaarden van een individueel pand of van een erfgoedgeheel. Het erfgoedadvies wordt op die manier geobjectiveerd en draagt bij tot een homogeen erfgoedbeleid binnen de gemeente.