Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Geen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 24 oktober 2022

Geen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 24 oktober 2022

Gezien er geen agendapunten zijn die noodzakelijk in oktober moeten worden voorgelegd aan de raad en gezien het decretaal voorgeschreven aantal van tenminste 10 vergaderingen per jaar niet in het gedrang komt, zal de voorlopig geplande gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2022 niet doorgaan. De eerstvolgende gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn is gepland op 28 november 2022.