Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Doorverwijskaartjes ‘samen zijn we goud waard’

Doorverwijskaartjes ‘samen zijn we goud waard’

Begin oktober introduceerden Eerstelijnszone Schelde en Leie en de lokale besturen Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte de ‘samen zijn we goud waard’-doorverwijskaartjes. Deze kaartjes bieden enerzijds de mogelijkheid om zorg- en welzijnsgerelateerde bezorgdheden ten aanzien van een vereenzaamde senior in de buurt door te geven en anderzijds om zelf iets te betekenen voor de buurt.
Met dit project trachten we bij te dragen aan een zorgzame buurt, een betere toeleiding naar zorg/welzijn te voorzien en de burgers te informeren over het dienstenaanbod.

Vereenzaming, vergrijzing en toenemende zorgvragen vormen belangrijke toekomstige uitdagingen.
Eerstelijnszone Schelde en Leie en de lokale besturen Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte wensen hierop een antwoord te bieden door onder andere goede buurtwerking te stimuleren. Via buurtwerking en buurtsignalisatie worden noden laagdrempelig opgevangen, burgers geïnformeerd en acties georganiseerd om hieraan tegemoet te komen.

Samen zijn we goud waard

Begin oktober werden de doorverwijskaartjes ‘samen zijn we goud waard’ geïntroduceerd binnen eerstelijnszone Schelde en Leie. Met deze realisatie wordt ingezet op laagdrempelige detectie van signalen bij vereenzaamde senioren door thuisdiensten en de omgeving in de thuissetting (huishoudhulp, verpleging, gezinshulp, mantelzorgers, buren ...). Het doorverwijskaartje biedt enerzijds de mogelijkheid om een vraag over het lokale zorg- en dienstenaanbod voor een buur/cliënt/patiënt door te geven aan de juiste persoon. Opgelet: voor strikt medische zorgvragen richt je je best tot de huisarts.
Anderzijds ligt de focus ook op de kracht van de burger, want via het doorverwijskaartje kan je ook aangeven dat je zelf iets wil betekenen voor je zorgzame buurt. De start van het project ging hand in hand met de 10-daagse van de geestelijke gezondheid.

Zorgzame buurten: zorgen voor elkaar en samen zorgen dragen

Met dit project trachten we bij te dragen aan een zorgzame buurt, een betere toeleiding naar zorg/welzijn te voorzien en de burgers te informeren over het dienstenaanbod.
Wat is een zorgzame buurt? Een zorgzame buurt is een buurt waar jong en oud samen leven, waar bewoners elkaar kennen en helpen. Het is een buurt waar mensen mekaar kunnen vinden als ze nood hebben aan een warme babbel, een potje koffie of een gezellige wandeling. Maar ook als je met vragen zit waarop je zelf geen antwoord kent, kan je terecht in je buurt. Want in een zorgzame buurt zorgen we voor elkaar en dragen we onze zorgen samen.

Dit project is een samenwerking tussen de lokale besturen Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Eerstelijnszone Schelde en Leie.

Ben je bezorgd om een buur, cliënt of patiënt? Wie kan hen helpen met karweitjes, boodschappen, financiële vragen, zorggerelateerde vragen ..? Waar kunnen zij terecht voor een babbel of activiteiten? Of wil je graag zelf iets betekenen voor je buurt?
Vul dan het doorverwijskaartje in en bezorg het aan de contactpersoon die op het kaartje vermeld staat. Zij zullen verder contact opnemen en samen naar een oplossing te zoeken.

De kaartjes zijn te krijgen aan het onthaal in het gemeentehuis, in het Sociaal huis (Pintestraat 69) en het OCMW (Kasteellaan 41).

doorverwijskaartje-beeld-ttr7C1
doorverwijskaartje-VjKRS1