Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Gemeenteraad / OCMW-raad  /  Live gemeenteraad  /  Agenda gemeenteraad en RVMW van 29 november

Agenda gemeenteraad en RVMW van 29 november

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de vergadering van de gemeenteraad met aansluitend Raad voor Maatschappelijk Welzijn op maandag 29 november om 20 uur. U kunt de zitting digitaal volgen via:
Agenda Gemeenteraad
Openbaar
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 19 november 2021 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
3. TMVW ov (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
4. Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
5. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2021 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
6. Gebruik van tijdelijk vaste camera's op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil
7. Leveren en plaatsen van technische uitrusting voor een nieuw DIFTAR - recyclagepark - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
8. VZW Sportbeheer EVA De Pinte - Algemene vergadering van 1 december 2021 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager
9. Gemeentelijk subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten - goedkeuring
10. Gemeentelijk subsidiereglement voor land- en tuinbouwers voor het inzaaien van groenbedekkers en bloemenranden - goedkeuring
11. Reglement financiële tussenkomst coronakosten voor ondernemingen en verenigingen - verlenging - goedkeuring
12. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname
13. Opmaak gemeentelijk laadpalenplan (toegevoegd punt)
14. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
15. Mondelinge vragen

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Openbaar
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Samenwerkingsovereenkomst OCMW De Pinte en OCMW Sint-Martens-Latem OGG goedkeuring
3. Stand van zaken realisatie nieuw woonzorgcentrum - hernemen gesprekken toetreding Zorgband (toegevoegd punt)
4. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
5. Mondelinge vragen

gr---live-website-orig-KKMjc1