Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeenteraad 19 december 2022

Agenda gemeenteraad 19 december 2022

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad op maandag 19 december 2022 om 20 uur. Op dinsdag 20 december om 20 uur is er een bijkomende gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn ingepland.

Volg de zitting op YouTube: https://youtu.be/YV5X_MZQ2Ec


Agenda gemeenteraad


Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Wijk-Werken Leie en Schelde – Uitbreidingsmogelijkheden werkingsgebied in functie van de nieuwe indiening lokale regierol sociale economie en werk 2023-2025
3. Aanvullend reglement op het wegverkeer - aanpassing zonale snelheidsregeling
4. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Park te Poldere
5. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Kasteellaan
6. 't Kruisken - Goedkeuring ontwerpplan bovenbouw
7. Asbest-incident gemeentehuis - Goedkeuring dadingsovereenkomst
8. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein 2023 - 2025 - Vaststellen
9. Procedure voor het verlenen van een opportuniteitsadvies bij een aanvraag vergunning groepsopvang - Goedkeuren
10. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
11. Mondelinge vragen