Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 28 november 2022

Agenda gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 28 november 2022

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 28 november 2022 om 20 uur.

U kunt de zitting ook digitaal volgen via https://youtu.be/vs3NO-XF7DU


Agenda gemeenteraad

Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. TMVW ov (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
3. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo) - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2022 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat volmachtdrager
4. TMVS dv (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende Vereniging) - Buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
5. Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
6. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
7. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze grondoverdracht Ooievaarslaan, Koekoekstraat en Bommelstraat
8. Vlaams Energie- en Klimaatpact - ondertekening - 2.0
9. EVA Sportbeheer De Pinte vzw - algemene vergadering van 30 november 2022 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager
10. Hulpverleningszone Centrum – dotatiebesluit - begroting 2023 - Goedkeuren
11. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
12. Vrijetijdsinfrastructuur – beheer, uitbating en toekomstplannen (Interpellatie)
13. Mondelinge vragen

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
3. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
4. Mondelinge vragen