Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 27 maart 2023

Agenda gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 27 maart 2023

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 27 maart 2023 om 20 uur.

U kan de zitting ook live volgen op You Tube

Agenda gemeenteraad (met toegevoegde interpellatie)

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten - Vaststellen
3. Gemeentelijke klimaatplannen - Adaptatie en mitigatie - Goedkeuren
4. Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact (1.0) - Kennisname
5. Vervanging lid beheersorgaan bibliotheek - Goedkeuren
6. EVA Programma vzw De Pinte - Algemene Vergadering van 19 april 2023 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat vertegenwoordiger
7. Indiening ESF-dossier 572 - Opstart Gemeenschapsdienst Lokale Besturen - Goedkeuren
8. Studieopdracht voor Masterplan School/Sport/Jeugd – Architectuur – Stabiliteit – Technieken – EPB/Ventilatieverslaggeving en Omgevingsaanleg - Goedkeuring selectieleidraad
9. Afsprakennota kerkfabrieken De Pinte en Zevergem (interpellatie )
10. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
11. Mondelinge vragen

Besloten

11. Aanstellen van gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties zwerfvuil


Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang - Huishoudelijk reglement - Goedkeuren
3. LOI - Huishoudelijk reglement - Wijzigingen - Goedkeuren
4. REMI-tool - goedkeuring opstart
5. Stand van zaken - Woonzorgcentrum
6. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
7. Mondelinge vragen