Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 20 december 2022

Agenda gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 20 december 2022

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag 20 december 2022 om 20 uur.

Volg de zitting op YouTube: https://youtu.be/OVsfqP7RTTY


Agenda gemeenteraad

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Meerjarenplan - Kredietverschuiving 1/2022 t.e.m. 5/2022 - Kennisname
3. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 3 - deel gemeente - vaststellen
4. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 3 - deel OCMW - goedkeuren
5. Toekennen nominatieve subsidies 2022 - versie GR20221220
6. Toekennen nominatieve subsidies 2023 - versie GR20221220
7. Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2023 - vaststellen
8. Jaarrekening 2021 - Goedkeuringsbesluit - kennisname
9. Reglement voor programmatie en subsidiëring van podiumkunstvoorstellingen -
vaststellen
10. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
11. Mondelinge vragen

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Meerjarenplan - kredietverschuivingen 2/2022 t.e.m. 5/2022 - Kennisname
3. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 3 - deel OCMW - vaststellen
4. Toekennen nominatieve subsidies 2022 - versie RMW20221220
5. Toekennen nominatieve subsidies 2023 - versie RMW20221220
6. Jaarrekening 2021 - Goedkeuringsbesluit - kennisname
7. Reglement seniorenrestaurant van het woonzorgcentrum - vaststellen
8. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
9. Mondelinge vragen