Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 5 februari 2024

Agenda gemeente- en OCMW-raad 5 februari 2024

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag  5  februari 2024 om 20 uur. U kunt de gemeenteraad ook live volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.

Agenda gemeenteraad (met bijkomend punt)

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Provinciaal raadgevend comité Oost-Vlaanderen - Intentieverklaringen tot wijziging van hulpverleningszone - Advies

3. Gebruik van het leerplan Leer Lokaal voor het gemeentelijk basisonderwijs

4. Goedkeuring ontwerpakte einde recht van opstal op Ontmoetingscentrum Polderbos

5. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie – Vaststellen

6. Toerisme Leiestreek vzw - Toetreding

7. Toerisme Leiestreek vzw - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

8. Bibliotheekreglement Regiobib Leie Schelde - Vaststellen

9. Retributiereglement Regiobib Leie Schelde - Vaststellen

10. Toewijsreglement Dimensa Woonmaatschappij - Goedkeuren

11. Straatnamen - wijziging naar aanleiding van de fusie van gemeente Nazareth en gemeente De Pinte - grondgebied De Pinte

12. Subsidiereglement - Straatnaam- en/of huisnummerwijziging - Vaststellen

13. Kennisnemen van het gemeenteraadsbesluit van Nazareth van 29 januari 2024 betreffende "Ontwerp logo en huisstijl voor fusiegemeente Nazareth-De Pinte. Raming, bestek en gunningswijze. Goedkeuring."

14. Toelichting fusie - Stand van zaken - Kennisnemen

15. Lokfiets (bijkomend punt)

16. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

17. Mondelinge vragen


Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

3. Mondelinge vragen