Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 30 augustus 2022

Agenda gemeente- en OCMW-raad 30 augustus 2022

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op dinsdag 30 augustus 2022 om 20 uur.
U kunt de zitting ook digitaal volgen via https://youtu.be/9ObxWK4wNwI.


Agenda gemeenteraad


Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Gemeentelijke basisschool - schoolreglement - vaststellen

3. Gemeentelijke basisschool - retributiereglement - vaststellen

4. Gemeentelijke basisschool - nascholingsplan

5. Verlenging erkenningsaanvraag woonmaatschappij

6. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Scheldeveldestraat

7. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Kasteellaan

8. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Pont-Zuid

9. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Dorp

10. Provincie Oost-Vlaanderen - toetreding raamcontract fietsinfrastructuur - goedkeuring

11. Dienstreglement Gemeentelijke openbare bibliotheek De Pinte - wijzigingen - vaststellen

12. Cultuurregio Leie Schelde - Jaarrekening, activiteitenverslag en verslag van de revisor – goedkeuring

13. Speelpleinwerking Amigos (toegevoegde interpellatie)

14. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

15. Mondelinge vragenAgenda OCMW-raad


Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Toekenning nominatieve subsidie aan 'De Pinte Helpt'
3. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
4. Mondelinge vragen