Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 27 mei 2024

Agenda gemeente- en OCMW-raad 27 mei 2024

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 27 mei 2024 om 20 uur. U kunt de gemeenteraad ook live volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.


Agenda gemeenteraad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Jaarrekening 2023 - deel gemeente - vaststellen

3. Jaarrekening 2023 - deel OCMW - goedkeuren

4. IGS Westlede - Algemene vergadering van 11 juni 2024 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

5. Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - Algemene vergadering van 12 juni 2024 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

6. Zefier cv - Algemene vergadering van 13 juni 2024 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

7. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - Algemene Vergadering van 13 juni 2024 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

8. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo) - Algemene vergadering van 17 juni 2024 - agenda, partiële splitsing en oprichting onthaalstructuur - goedkeuren - bepalen mandaat volmachtdrager

9. Creat Services dv (voorheen TMVS dv) - Algemene vergadering van 18 juni 2024 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

10. Farys ov - Algemene vergadering van 21 juni 2024 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

11. Cultuurregio Leie Schelde - Jaarrekening en verslag van de revisor 2023 - goedkeuring

12. Cultuurregio Leie Schelde - verlenging Projectvereniging Cultuurregio Leie Schelde met 1 jaar tot en met 2026 - goedkeuring

13. EVA Programma vzw De Pinte - Algemene Vergadering van 4 juni 2024 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat vertegenwoordiger

14. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

15. Mondelinge vragen


Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Jaarrekening 2023 - deel OCMW - vaststellen

3. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - Algemene vergadering van 13 juni 2024 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

4. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

5. Mondelinge vragen