Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 27 juni 2022

Agenda gemeente- en OCMW-raad 27 juni 2022

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de vergadering van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 27 juni 2022 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de zitting digitaal volgen via https://youtu.be/Fc9qXZBIzMw

Agenda gemeenteraad


Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Jaarrekening 2021 - deel gemeente - vaststellen
3. Jaarrekening 2021 - deel OCMW - goedkeuren
4. Rapportering organisatiebeheersing 2021 - Kennisname
5. Financiële rapportering 31/12/2021 - kennisname
6. Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - algemene vergadering op 29 juni 2022
7. Wijk-werken projectvereniging Leie en Schelde - Jaarrekening en jaarverslag 2021
- Goedkeuren
8. Wonen - Goedkeuren statuten interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde en
indienen aangepast subsidiedossier
9. Fietssnelweg F7 - samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg en het beheer
10. Verkeersafwikkelingsplan - kennisname weerhouden scenario
11. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Vredestraat
12. Goedkeuren statuten Raad voor Lokale Economie en Middenstand (LEM)
13. Nominatieve subsidie Cafeest 150 jaar De Pinte
14. Wijziging tariefreglement sportpark Moerkensheide - goedkeuren
15. Hulpverleningszone Centrum: budgetwijziging 2022/1 - gewijzigde exploitatie- en
investeringsdotatie voor het dienstjaar 2022 – goedkeuren
16. Begrotingsrekening 2021– Politiezone Schelde - Leie - kennisname
17. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname
18. Stand van zaken vluchtelingencrisis - Kennisname
19. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
20. Mondelinge vragen

Agenda OCMW-raad


Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Jaarrekening 2021 - deel OCMW - vaststellen
3. Rapportering organisatiebeheersing 2021 - Kennisname
4. Financiële rapportering 31/12/2021 - kennisname
5. Fluvius Duurzame Gebouwen - Intekenen kaderovereenkomst
6. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
7. Mondelinge vragen