Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 26 september 2022

Agenda gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 26 september 2022

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 26 september 2022 om 20 uur.

U kunt de zitting ook digitaal volgen via https://youtu.be/kGEwAmeZ6_U

Agenda gemeenteraad


Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Afrekening vaccinatiecentrum Nazareth - Goedkeuren
3. Principiële beslissing tot doven van de openbare verlichting
4. Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Meerjarenplanwijziging 2020-2025/1 - Goedkeuren
5. Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budgetwijziging 2022 - Kennisname
6. Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart Zevergem - Budgetwijziging 2022 - Kennisname
7. Kerkfabriek O.-L.-Vr.- Hemelvaart Zevergem - Budget 2023 - Kennisname
8. Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budget 2023 - Kennisname
9. Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2022 - Kennisname
10. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
11. Mondelinge vragen

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn


Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Principiële beslissing tot toetreding tot Zorgband Leie & Schelde
3. Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2022 - Kennisname
4. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
5. Kwaliteit van de zorg, veiligheid bewoners en personeelsbeleid in Woonzorgcentrum Scheldevelde (interpellatie)
6. Mondelinge vragen