Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 26 juni 2023

Agenda gemeente- en OCMW-raad 26 juni 2023

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 26 juni 2023 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de zitting ook digitaal volgen.


Agenda gemeenteraad

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Jaarrekening 2022 - deel gemeente - vaststellen
3. Jaarrekening 2022 - deel OCMW - goedkeuren
4. Rapportering organisatiebeheersing 2022 - Kennisname
5. Gemeentelijke basisschool - Bekrachtiging aansluiting bij het leersteuncentrum Oost-Vlaanderen
6. Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - algemene vergadering op 28 juni 2023
7. Aanleg wegenis en riolering - zaak der wegen - omgevingsaanvraag OMV/2023/00040
8. Provinciaal Beleidsplan Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen - gemeentelijk advies
9. Retributiereglement op het afleveren van vastgoedinformatie via het Vastgoedinformatieplatform (VIP) - vaststellen
10. Ereloonovereenkomst voor het opmaken en uitvoeren van een ontwerp voor de 2de fase van de renovatie van het gemeentehuis - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
11. Regionaal Mobiliteitsplan - advies voorlopig ontwerp
12. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Kasteellaan
13. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Kerkplein
14. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Polderbos
15. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Europaplein
16. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Elsboslaan
17. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Moerkensheide
18. Vernieuwing samenstelling Adviesorgaan voor Vrijetijdsinfrastructuren
19. Goedkeuren jaarverslag 2022 en begroting 2023 van de interlokale vereniging Leiestreek Burensportdienst
20. Hulpverleningszone Centrum: budgetwijziging 2023/1 - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2023 – goedkeuren
21. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
22. Mondelinge vragen


Agenda raad voor maatschappelijk welzijn 

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Jaarrekening 2022 - deel OCMW - vaststellen
3. Rapportering organisatiebeheersing 2022 - Kennisname
4. Voordrachtaktes kandidaat-leden deontologische commissie en aanwijzing van de leden - Kennisname
5. Stand van zaken - Woonzorgcentrum
6. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
7. Mondelinge vragen