Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 25 september 2023

Agenda gemeente- en OCMW-raad 25 september 2023

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 25 september 2023 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de zitting ook digitaal volgen.


Agenda gemeenteraad - met toegevoegde punten

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 - Goedkeuren

3. Openbare verlichting - Evaluatie doofscenario

4. Kerkfabriek O.-L.-Vr.- Hemelvaart Zevergem - Budget 2024 - Kennisname

5. Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budgetwijziging 2023 - Kennisname

6. Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budget 2024 - Kennisname

7. Hulpverleningszone Centrum – dotatiebesluit - begroting 2024 - Goedkeuren

8. (F) Vrijwillige samenvoeging van lokale besturen - Definitie lopende zaken

9. Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2023 - Kennisname

10. Studieopdracht voor Masterplan School/Sport/Jeugd – Architectuur – Stabiliteit – Technieken – EPB/Ventilatieverslaggeving en Omgevingsaanleg – Goedkeuring selectieleidraad

11. Toewijsreglement Dimensa Woonmaatschappij - pijler 1 en 3 - Akkoordverklaring

12. Toelichting fusie - Stand van zaken - Kennisname

13. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad (toegevoegd punt)

14. Ferm - Werking voor- en naschoolse opvang (interpellatie)

15. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

16. Mondelinge vragen


Besloten

17. GECORO - Aanduiding nieuwe vaste secretaris


Agenda raad voor maatschappelijk welzijn - met toegevoegd punt

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2023 - Kennisname

3. Stand van zaken - Woonzorgcentrum

4. Aanpassing huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn (toegevoegd punt)

5. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

6. Mondelinge vragen