Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 25 maart 2024

Agenda gemeente- en OCMW-raad 25 maart 2024

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag  25  maart 2024 om 20 uur. U kunt de gemeenteraad ook live volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.

Agenda gemeenteraad

Openbare zitting

1.            Goedkeuren notulen vorige vergadering

2.            Ontwerpakte kosteloze grondoverdracht Spechtenpark - Goedkeuring

3.            Principiële vaststelling van de naam 'Gemeenteplein' voor het plein ter hoogte van het gemeentehuis aan de Baron de Gieylaan

4.            Gemeentelijk subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten - Aanpassing

5.            Aanvullend reglement op het wegverkeer - Baron de Gieylaan (Kerkplein-rotonde post)

6.            Aanvullend reglement op het wegverkeer - Dorp

7.            Aanvullend reglement op het wegverkeer - Keistraat (Langevelddreef - Baron de Gieylaan)

8.            Gemeentelijk erkenningsreglement voor verenigingen - Vaststelling

9.            Besteding relancesubsidies - Kennisname

10.         Gemeentelijk subsidiereglement voor erkende jeugd-, cultuur- en sportverenigingen ter ondersteuning van projecten rond duurzaam (ver)bouwen - Vaststelling

11.         Subsidiereglement culturele verenigingen - Vaststelling

12.         Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.4 - Goedkeuringsbesluit - Kennisname

13.         Beheersovereenkomst over een samenwerking op vlak van personeel en overeenkomsten na de definitieve beslissing tot samenvoeging van gemeenten en OCMW's De Pinte en Nazareth

14.         (F) Finale keuzelijst schuldovername door de samen te voegen gemeenten Nazareth en De Pinte – Goedkeuring

15.         Pleegzorggemeente (toegevoegd punt)

16.         Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

17.         Mondelinge vragen


Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Kennisneming van de notulen van de Raad van Bestuur van Zorgband Leie en Schelde van 19 januari 2024 en 16 februari 2024

3. Beheersovereenkomst over een samenwerking op vlak van personeel en overeenkomsten na de definitieve beslissing tot samenvoeging van gemeenten en OCMW's De Pinte en Nazareth

4. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

5. Mondelinge vragen