Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 25 april 2022

Agenda gemeente- en OCMW-raad 25 april 2022

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de vergadering van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 25 april 2022 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de zitting digitaal volgen via https://youtu.be/Mm_9n5_cTtA.


Agenda gemeenteraad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Zefier cvba - algemene vergadering van 9 juni 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
3. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 14 juni 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
4. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo) - Algemene vergadering van 24 juni 2022- beraadslagen agenda en bepalen mandaat volmachtdrager
5. TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende Vereniging) - algemene vergadering van 21 juni 2022 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
6. Vastleggen stemrechten woonmaatschappij
7. Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Gent - kennisname visienota
8. Aanvullend reglement op het wegverkeer - aanpassing zonale snelheidsregeling
9. Aanvullend reglement op het wegverkeer - bebouwde kom
10. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Guido Gezellelaan
11. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Sportwegel
12. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Borluutlaan
13. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Hendrik Consciencelaan
14. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Scheldeveldestraat
15. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Hemelrijkstraat
16. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Kasteellaan
17. Nominatieve subsidie consortium 12.12 ten voordele van vluchtelingen uit Oekraïne
18. EVA Jeugdhuis Impuls vzw - Buitengewone Algemene vergadering 28/04/2022 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager
19. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname
20. Stand van zaken vluchtelingencrisis - Kennisname
21. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
22. Mondelinge vragen

Agenda OCMW-raad

Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 14 juni 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
3. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
4. Mondelinge vragen