Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 24 juni 2024

Agenda gemeente- en OCMW-raad 24 juni 2024

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 24 juni 2024 om 20 uur. U kunt de gemeenteraad ook live volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.

Agenda gemeenteraad

Openbare zitting

1.            Goedkeuren notulen vorige vergadering

2.            Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 5 - deel gemeente - vaststellen

3.            Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 5 - deel OCMW - goedkeuren

4.            Hulpverleningszone Centrum - budgetwijziging 2024/1 - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2024 – goedkeuren

5.            Toekennen nominatieve subsidies 2024 - versie GR20240624

6.            Meerjarenplan - kredietverschuivingen 2024 - kennisname

7.            Rapportering organisatiebeheersing 2023 - kennisname

8.            Nieuwe organisatiestructuur - organogrammen Nazareth en De Pinte implementeren - bestaande functies toekenning binnen nieuw functiehuis - goedkeuring

9.            Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - algemene vergadering op 26 juni 2024 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

10.         Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – stopzetting lidmaatschap via Veneco

11.         Ontwerpakte kosteloze grondoverdracht Bommelhoek - goedkeuren

12.         Definitieve vaststelling van de naam 'Gemeenteplein' voor het plein ter hoogte van het gemeentehuis aan de Baron de Gieylaan

13.         Aanstellen van gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties zwerfvuil

14.         Tijdelijke politieverordening - Lokale en provinciale verkiezingen op 13 oktober 2024

15.         Carpoolparking Den Beer - beheeroverdracht openbaar domein - goedkeuren

16.         Aanvullend reglement op het wegverkeer - Carpoolparking Den Beer

17.         Blauwe zone - retributiereglement 2024 - 2025 - vaststellen

18.         Aanvullend reglement op het wegverkeer - zonale snelheidsregeling

19.         Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - blauwe zone

20.         Aanvullend reglement op het wegverkeer - Gemeenteplein

21.         Aanvullend reglement op het wegverkeer - Baron de Gieylaan (Kerkplein-rotonde post)

22.         Straatnamen fusiegemeente - wijziging en hernummering - principiële goedkeuring

23.         Vaststelling lokale erfgoedlijst met waarderingskader

24.         Wijk-werken projectvereniging Leie en Schelde - Jaarrekening en jaarverslag 2023 - goedkeuren

25.         (F) Vrijwillige samenvoeging van lokale besturen - Toepassing definitie lopende zaken - Kennisnemen

26.         Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

27.         Mondelinge vragen


Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 5 - deel OCMW - vaststellen

3. Meerjarenplan - kredietverschuivingen 2024 - kennisname

4. Rapportering organisatiebeheersing 2023 - Kennisname

5. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – stopzetting lidmaatschap via Veneco

6. Nieuwe organisatiestructuur - organogrammen Nazareth en De Pinte implementeren - bestaande functies toekenning binnen nieuw functiehuis - goedkeuring

7. Kennisneming van de notulen van de Raad van Bestuur van Zorgband Leie en Schelde van 17 mei 2024

8. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

9. Mondelinge vragen