Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 24 april 2023

Agenda gemeente- en OCMW-raad 24 april 2023

Je bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 24 april 2023 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (inkom via Baron de Gieylaan). Je kunt de gemeenteraad ook live volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.


Agenda gemeenteraad

Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. EVA Sportbeheer De Pinte VZW - Algemene vergadering van 26 april 2023 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager
3. IGS Westlede - algemene vergadering van 30 mei 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
4. Zefier cvba - algemene vergadering van 8 juni 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
5. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 8 juni 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
6. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering van 19 juni 2023 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat volmachtdrager
7. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services dienstverlenende vereniging (TMVS dv) - algemene vergadering van 20 juni 2023 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
8. Huishoudelijk reglement deontologische commissie - aanpassing - vaststellen
9. Aanvaarding van een schenking - podium De Kleine Prins
10. Gemeentelijke klimaatplannen - Adaptatie en mitigatie - Goedkeuren
11. Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact (1.0) - Kennisname
12. Intercommunale Solva - Aankoopcentrale straatmeubilair - Toetreding
13. Vredestraat - rooilijn- en onteigeningsplan - definitieve vaststelling
14. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Parkwegel
15. Vaststellen samenstelling Adviesorgaan voor Vrijetijdsinfrastructuren
16. Hulpverleningszone Centrum – jaarrekening 2022 – kennisname
17. Kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn - jaarrekening 2022 - advies
18. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart - jaarrekening 2022 - advies
19. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
20. Mondelinge vragen


Agenda OCMW-raad

Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Oprichting en samenstelling deontologische commissie
3. Huishoudelijk reglement deontologische commissie - vaststellen
4. Reglement voor financiële ondersteuning ten behoeve van groepsopvang locaties aangesloten bij Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang OCMW De Pinte, op het grondgebied De Pinte - aanpassing
5. Stand van zaken - Woonzorgcentrum
6. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
7. Mondelinge vragen