Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 22 mei 2023

Agenda gemeente- en OCMW-raad 22 mei 2023

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 22 mei 2023 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Of volg de zitting online via YouTube.


Agenda gemeenteraad

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - Algemene vergadering van 7 juni 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
3. Farys ov - Algemene jaarvergadering van 16 juni 2023 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
4. Cultuurregio Leie Schelde - Jaarrekening en verslag van de revisor 2022 - goedkeuring
5. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Pont-Noord
6. CREAT - instappen raamovereenkomst landmeter
7. Studieopdracht - Grote Steenweg - Landuitstraat - Den Beer - budgetwijziging
8. Studieopdracht voor Masterplan School/Sport/Jeugd – Architectuur – Stabiliteit – Technieken – EPB/Ventilatieverslaggeving en Omgevingsaanleg - Goedkeuring gunningsleidraad
9. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
10. Mondelinge vragen


Agenda raad voor maatschappelijk welzijn (met toegevoegd punt)

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 8 juni 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
3. Stand van zaken - Woonzorgcentrum
4. Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Functie opvoeder (bijkomend punt)
5. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
6. Mondelinge vragen