Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 21 december 2021

Agenda gemeente- en OCMW-raad 21 december 2021

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de vergadering van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op dinsdag 21 december 2021 om 20 uur. U kunt de zitting digitaal volgen via:

Agenda gemeenteraad

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2 - deel gemeente - vaststellen

3. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2 - deel OCMW - goedkeuren

4. Rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en 2° decreet lokaal bestuur) - vaststellen

5. Arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW-personeel (art.186 §1 en §2, 1° en 2° DLB) - opname van fietspolicy in de bijlage - vaststellen

6. Wonen - Visie betaalbaar wonen - goedkeuren

7. Samenwerkingsconvenant in het kader van de exploitatie van een Fietspunt - 2022 - 2025 - goedkeuren

8. Stand van zaken coronanoodfonds lokaal verenigingsleven - kennisname

9. Gemeentelijk subsidiereglement voor projecten in het kader van "Relance COVID-19 Vrijetijdssector" - verlengen

10. Gemeentelijk subsidiereglement voor vrijetijdsverenigingen die als gevolg van de crisis Covid-19 noodlijdend zijn – verlengen

11. Delegatiereglement en verrichtingen die uitgesloten zijn van visumverplichting - vaststellen

12. Toekennen nominatieve subsidies 2021 - versie GR20211221

13. Toekennen nominatieve subsidies 2022 - versie GR20211221

14. Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2021 - wijziging

15. Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2022 - vaststellen

16. Jaarrekening 2020 - Goedkeuringsbesluit - kennisname

17. Retributiereglement op de afgifte van asbestkits en containers - vaststellen

18. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

19. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

20. Mondelinge vragen

Agenda OCMW-raad

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2 - deel OCMW - vaststellen

3. Rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en 2° decreet lokaal bestuur) en de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel (artikel 186 § 2 3° decreet lokaal bestuur) - vaststellen

4. Arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en 2° decreet lokaal bestuur) en de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel (artikel 186 § 2 3° decreet lokaal bestuur) - opname van fietspolicy in de bijlage - vaststellen

5. Delegatiereglement en verrichtingen die uitgesloten zijn van visumverplichting - vaststellen

6. Toekennen nominatieve subsidies 2021 - versie RMW20211221

7. Toekennen nominatieve subsidies 2022 - versie RMW20211221

8. Jaarrekening 2020 - Goedkeuringsbesluit - kennisname

9. Reglement voor financiële ondersteuning ten behoeve van groepsopvang locaties kinderopvang op het grondgebied De Pinte - vaststellen

10. Reglement inzake attenties, teambuilding en vieringen voor kinderbegeleiders aangesloten bij Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang OCMW De Pinte en OCMW Sint-Martens-Latem - vaststellen

11. Reglement voor het toekennen van een jaarlijkse premie voor opvanglocaties aangesloten bij Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang OCMW De Pinte - vaststellen

12. Reglement tot eenmalige startpremie voor nieuwe kinderopvanglocaties aangesloten bij Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang - vaststellen

13. Reglement inzake de afvalverwerking voor de opvanglocaties aangesloten bij Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang OCMW De Pinte en Sint-Martens-Latem - vaststellen

14. Serviceflats - Indexering dagprijs - goedkeuren

15. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

16. Mondelinge vragen


Volg deze vergaderingen live:

raadpleegomgeving bekendmakingen